Na těchto stránkách najdete informace o věcech veřejných,
které se bohužel z oficiálních stránek města nedozvíte.
Proto samizdat !


2010-2014


2006 - 2010


Události a názory


Samizdat 2012


Samizdat 2011


Samizdat 2010


Samizdat 2007


Samizdat 2006


Samizdat 2005


Samizdat 2004


Samizdat 2003


Samizdat 2002

Mnohokrát jsme se mohli přesvědčit a v poslední době stále markantněji, že zamlčováním pravdy a informováním sdělovacích prostředků odchylně od skutečnosti dochází k manipulování veřejným míněním. Vybarvením sama sebe v co nejlepších barvách vznikne dosti pokřivený obraz, který ve volbách ale nakonec splní svůj účel. Čtyřicet let jsme z oficiálních zpráv slýchávali jak byla tehdejší politická garnitura neomylná, jednání bezkonfliktní a jednomyslná. Osoba s jiným názorem pak byla nepřátelská s osobní averzí vůči vládnoucím, kteří potřebovali přece klid na práci.

Občan bydlící v N.Jičíně se z informačních zdrojů města jako je zpravodaj, vývěsní skříňky a bohužel i městské televizní zpravodajství jen stěží dozvídal celou pravdu o věcech, které se ho dotýkají, ještě hůř pak o tom co se připravuje. A dle vyjádření jednoho z bývalých radních (současného zastupitele) za občanské demokraty "my si to platíme, tak my si budeme rozhodovat co tam bude", tomu nemohlo být ani jinak. Pomineme-li zcestné tvrzení představitele města čí finanční prostředky vynaložené na televizní vysílání to ve skutečnosti jsou, vzbudí to v nás dojem chování "vrchnosti" z doby nedávno minulé.

Takové poměry byly možné pouze proto, že v N.Jičíně přestal fungovat systém veřejné kontroly založený na soutěži politických stran. Koalice ODS, KDU-ČSL a KSČM měla po celé čtyři roky volebního období 1998-2002 nadpoloviční většinu a soc. demokraté se po jmenování svého předsedy ředitelem bytového podniku stali loajálními. A zkuste si představit, co by se mohlo přihodit členovi zastupitelstva, který je ředitelem městské instituce, kdyby se odvážně pustil do kritiky vedení města a tedy svých nadřízených. Nerovnalo by se to podání výpovědi? Snadno pak můžeme najít odpověď na otázky, proč se věci řeší tak a nikoliv jinak, proč vadí otázky a jiný názor na věci veřejné, a proč se to vydává za kverulantství a osobní averzi.
Jelikož v mnohém zaznamenáváme, a to obecně, že se vracíme zpět před listopad 89´ a tvůrci těchto stránek nechtějí být anonymní, s některými z nich jste se logicky mohli setkat na náměstí již v listopadu roku 1989.

M.Urban, Vl.Šimík

K vyjádření názoru na těchto stránkách využijeme i Vašich připomínek a zkušeností s jednáním a chováním úředníků a představitelů města.

Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat : samizdat-zavináč-volny-tečka-cz

Jestliže se někdo cítí dotčen informacemi, které jsou podle něho nepravdivé nebo zkreslující, udělá nejlépe, když se redakci samizdatu ozve. Nejen že rádi jeho věcný komentář uveřejníme, ale také si rádi daný problém vyjasníme.


© Novojičínský samizdat

Nejnovější příspěvky :


Připomínky :

Váš email:

Komentář:


Odkazy na jiné stránky :


Novojičínský listopadWeb Nový JičínOkříšky