Beseda k strategickému plánu

televizní obrazovka

Dne 7.3.2005 byla uvedena v městském vysílání TV beseda, která se zabývala nově vzniklým, tzv.strategickým plánem. Jelikož se takovýto plán nemohl nedotknout průmyslové zóny, přišly na řadu opět již známé výmluvy a mlžení představitelů města, jak je všechno složité, drahé, a proč to vlastně nejde. Výsledek je však tristní :
V letošním, jubilejním roce, kdy se tato zóna dožívá již 10 let svého budování, není zbudováno zhola nic. Stále dokola omílané argumenty radničních, koaličních politiků, že jsou problémy s výkupy pozemků, už působí poněkud groteskně. Jakoby jiná města tyto problémy s vlastníky neměla a nevypořádala se s nimi daleko dříve. I přesto přese všechno, uznáme-li tento argument jako závažný, už nelze než hovořit o planých slibech, kterými zástupci města dále obelhávají své občany.

Důkazem pro tato tvrzení poslouží následující řádky :
1. Z volebního programu KDU-ČSL pro volby v roce 1998 : "Podpora řešení nezaměstnanosti zejména realizací průmyslové zóny".

2. Z volebního programu KDU-ČSL pro volby v roce 2002 : "S pomocí podpůrných programů postupně realizovat připravené etapy budování infrastruktury v průmyslové zóně a dle okolností dokončit scelování prostoru zóny".

3. Programové prohlášení zastupitelstva města 1998 - 2002 : "Dokončit výkup soukromých pozemků v rámci průmyslového parku". !!!

4. Z volebního programu ODS pro volby v roce 1994 : "Město připraví oblasti pro podnikání vybudováním potřebné infrastruktury od dopravy přes inženýrské sítě".

5. V roce 2000 starosta Wessely tvrdil (veřejně v TV), že město zpracovává dokumentaci k registraci programu podpory průmyslových zón a podá žádost o státní příspěvek, aby v roce 2001 již byla šance pro malé investory, které očekává.

6. Zastupitelstvo města 30. 5. 2002 : Zde se starosta města (Wessely) vyjádřil, že byla překonána závažná a zásadní překážka a město bude v nejbližší době schopno konečně připravit dokumentaci pro stavební řízení. Nyní je také nejblíže toho, dosáhnout na dotační titul.

7. Město od roku 1995 nepodalo o státní dotaci řádnou žádost a tato skutečnost byla i předmětem kritiky bývalého poslance Parlamentu ČR Kořistky už v roce 2000.

8. TV beseda - červenec 2002 : Slova p.Wesselyho k prům.zóně - v příštím roce se již začne a dostanou se tak peníze od státu.

9. Písemná odpověď starosty Wesselyho z 5.9.2002 na dotaz k prům.zóně : "Celková výměra PP (průmyslového parku) je dle ÚPD vymezena hrubě na cca 45 ha. Z toho reálně k využití je cca 43 ha. Z této výměry je ve vlastnictví města cca 35 ha. V soukromém vlastnictví je tedy ještě cca 8 ha.

10. Za 10 let nemá město ani stavební povolení a dokonce se plocha, která byla ve vlastnictví města (35 ha) zmenšila, neboť v této besedě starosta Týle hovořil o 10 ha. Přizvaný zástupce "Sdružení podnikatelů" Z.Šmejkal jako jediný v této besedě pravdivě poukázal na to, že město toho mnoho neudělalo a ještě zaspalo. !!!

(MU)