Jak se šetří v ČR podivné prodeje majetku

Vila na Slovanské, kteou získali novojičínští prominenti za zlomek tržní ceny Ve věci prodeje městského majetku a to vily na ul. Slovanská č.12 podal neznámý občan trestní oznámení a protože takto bylo jasné, že orgány činné v tr. řízení by neměly komu odpovídat a tedy by taky nikdo nemohl vznést výhrady, podal jsem tr. oznámení na tento "prodej" taky. Prodej v uvozovkách, protože cena stanovena městem a schválená radou byla zlomkem reálné hodnoty objektu. Důvěru v to, že město Nový Jičín prodalo svůj majetek za odpovídající cenu nebudily ani osoby nabývající části objektu, protože jde o osoby tzv. prominentní a pochybnosti rozhodně nerozptýlilo vyjádření bývalého starosty Wesselyho, že se přihlásily jen tyto osoby a že čekali větší zájem, přičemž si nějak neuvědomil, že město mohlo nabídku zopakovat a vyčkat na zájemce další, kteří by nabídli cenu přijatelnější. Jenže na městě se nejprve s nájmem a potom hned prodejem spěchalo tempem nevídaným a tak se zákonitě nabízí otázka proč. Odpovědí je, že nikoliv každý den úředníci připravují prodej městského majetku svému nadřízenému tajemníku města Ing. Šrámkovi a nikoliv každý den takovému zájemci jako je správce státního majetku Ing. Svoboda. Ten totiž z titulu své funkce dává m.j. dobrozdání kladné či záporné k převodu st. majetku na města a město Nový Jičín je potencionální nabyvatel například budov bývalého Okr. úřadu.

Iniciovaní pro šetření prodeje v rámci samosprávných orgánů a komisi města ukázalo, že šlo o ztrátu času, protože ani starosta a místostarostové, ani radní a ani zastupitelé neměli zájem rozporovat cenu kterou jednou schválili. Takto orgány činné v tr. řízení šetřily a nikoho, kdo se trochu vyzná v místních poměrech nepřekvapil výsledek, tedy nebylo ani Policii ČR, ani dozorujícím státním zastupitelstvím v Novém Jičíně shledáno nic trestného ani na tom, že při oceňování nebyla respektována městská vyhláška či vícenásobně účelově stavební zákon.

Následovala žádost na nejvyšší st. zástupkyni p.Benešovou o prošetření. Co překvapilo nebyl výsledek, ale to, že systémem z Nejvyššího státního zastupitelství se to dostalo přes krajské zastupitelství až na původní místo šetření, tedy státnímu zastupitelství v Novém Jičíně. Samozřejmě, že tentýž st. zástupce na své předchozí práci neshledal nic vadného a v tomto smyslu odpověděl. Je to jako by stát občanovi poradil, když budete mít pochybnost o objektivním a nepodjatém šetření nějaké věci, tak ji napište a podejte či vhoďte do koše, vyjde to nastejno.

Samozřejmě v případě, že se jedná o osoby VIP. Řadového občana si státní aparát vychutná již napoprvé a pořádně ......

V současné době tytéž orgány činné v tr. řízení, tedy Krajský úřad vyšetřování v N.Jičíně (sídlící ve stejné budově jako Úřad města Nového Jičína na Divadelní) a Státní zastupitelství v N.Jičíně, dozoruje šetření zpronevěry Komenského škole v N.Jičíně, kde m.j. řediteloval nynější starosta Ivan Týle (figuroval i v šetření Slovanské 12). Důvěru v to, že šetření bude řádné a nepodjaté lze mít ztěží.

Vlastimil Šimík