Korupce v samosprávě

Průhlednost veřejného dění je jedním z faktorů, který omezuje možnost korupce. Čím více informací o dění v obci a o rozhodování místní samosprávy občané mají, tím je možnost korupce, ale taky různých fám menší. Doba dospěla do stádia, kdy se rozhodování o věcech veřejných dá zveřejnit v místní televizi, což se v podmínkách Nového Jičína podařilo až po několikaletém odmítání "technickou náročností". Dalším médiem je internet, kde se na stránkách města má občan možnost podívat jak jimi volení zástupci rozhodují. A tady je letitý problém, protože pokud se podíváme na zveřejněné výstupy z jednání novojičínské Rady města, tak z toho moc nezjistíme. Důvodem je zvláštní způsob výstupů z jednání samosprávných orgánů města, který je v kuloárech znám léta pod výstižným názvem "Šrámkův sloh", tedy jak naoko něco říci, a ve skutečnosti neříci nic. Takže sice se dozvíme, že Rada města rozhodla i pro či proti, jenže už nevíme v jaké věci, protože dále se dozvídáme jen, že schválila či neschválila věc dle předloženého návrhu a ten mají k dispozici jen zastupitelé. Takže můžeme v rámci svého zájmu o komunální politiku navštívit i jednání zastupitelstva města a zde nebudeme o moc chytřejší, protože se zase hlasuje o věci dle předloženého, písemného materiálu, který je k dispozici jen členům zastupitelstva. A nic se samozřejmě nedozvíme ani dodatečně z internetových stránek (viz obrázek).

Tento neinformační, neprůhledný nešvar se stal za posledních desetiletí jakousi samozřejmostí, zvyklostí a pochopitelně radnici vyhovuje. Čím občan ví méně, tím je jednodušší mu předkládat jen informace o dění ve městě, které jsou hezké, pozitivní, kde představitelé města vypadají jako schopní a vševědoucí zástupci lidu.

Usnesení Rady města N.Jičína


(Vl)