Město Nový Jičín prodává pozemky levněji, než pronajímá na rok

Pokud se někomu zdá nadpis nesmyslný, tak si jej dovolíme doložit fakty či si jej může zájemce vyzkoušet na vlastní peněžence. Spíše než tu první část, tedy prodej, si na vlastních peněženkách vyzkoušelo tu druhou část několik podnikatelů, kteří si od města Nového Jičína pronajímají pozemky pro stánek na prodej novin a cigaret. Cena takového pronajatého pozemku se pohybuje kolem 900 korun za metr čtvereční a rok na sídlištích města. A kde se vzala cena menší za prodej pozemku? Ta je poněkud schovaná za spleť podílů a celkových cen obsažených v kupní smlouvě o prodeji nemovitosti na Slovanské 12, tedy v místě, kde to máte volnou chůzí 5 minut na náměstí okresního města Nového Jičína. Po vyřešení malého početního příkladu se dozvíte, že v tomto místě bylo možno koupit metr čtvereční zastavěné plochy za 280 korun. Samozřejmě nikoliv každý, potřebujete k tomu určité předpoklady, tedy být tajemníkem města Nového Jičína.

Takové poměry, kdy se prodává pozemek prominentní osobě nepoměrně levněji než se pronajímají jiným jen dokresluje celou záležitost prodeje této nemovitosti, která podhodnocenými cenami navozuje dojem nikoliv privatizace městského majetku, ale spíše zlodějny. Tedy zlodějny nikoliv z pohledu zákona, protože ani policie, ani dozorující st. zastupitelství na věci neshledalo nic trestného (těmto orgánům činným v tr. řízení nevadilo ani to, když nebyl respektován interní předpis o oceňování prodávaného majetku a účelově porušován stavební zákon). Zlodějnou se tato záležitost jeví nepochybně z pohledu morálky a z toho si lze odvodit, jak se aktéři zlodějny nazývají. A na věci nemění ani to, že věc schválily samosprávné orgány města, protože se evidentně zastupitelé, radní a vedení města nechovali jako řádní hospodáři prodávající svěřený majetek.

Vlastimil Šimík