Městské internetové stránky a jejich aktuálnost

Dnes už deset let se připravuje a nic zde není

Kdo by si chtěl počíst v radničním Zpravodaji z internetových stránek tak má smůlu, protože ke dni 26.března 2005 tam najde poslední vydání z listopadu 2004. Ovšem to není nic proti tomu, co najde v rubrice informací pro případné investory hledající místo pro podnikání. Nabídka tam je, ovšem text „říká", že město připravuje v roce 2001 zainvestování první části pozemku 10 ha a další etapy mohou přinést 17 ha. I člověk nepříliš zdatný, natož podnikatel chtějící investovat své peníze pochopí, že naposledy zabloudila ruka radničního úředníka na tyto stránky v roce 2000 a potom už to zůstalo tak.

Svědčí to nejen o lajdáckosti úředníků a zadavatelů, kteří mají webové stránky za nemalé peníze na starosti, ale hlavně o přístupu starosty a místostarostů k problematice průmyslového parku vůbec. Nebylo řádně splněno a připraveno ani to, co v roce 2000 na uvedené internetové stránky napsali ti co tam byli tehdy a nezměnili to ani "noví“ po volbách v roce 2002. Důvod je prozaický, v podstatě jsou to titíž, jen na jiných postech. Tehdejší starosta P.Wessely se přestěhoval na místo radního, bývalý místostarosta I.Týle na místo starosty. Jak to tak vypadá, tak jeden za 18 a druhý za 20 bez dvou. Hlavně že za městem u hlavní silnice stojí velkoplošný billboard hrdě hlásající že "město připravuje průmyslovou zónu". Od počátku "příprav" v roce 1995 to již není hrdý nápis, je to lživý pomník neschopnosti a nekompetentnosti konkrétních představitelů města.

Ukázka novojičínskýh webových stránek z 26.3.2005 : Novojičínské webové stránky z 26.3.2005


(Vl)