Týleho (Potěmkinovo) náměstí

mrtvé náměstí jednoho letního, nedělního odpoledne

V nedávném čísle týdeníku Region vyšla v listárně kritika občana města vůči nákladné rekonstrukci náměstí, které je léta po 17 hodině přes týden, a po 12 hodině o víkendech zónou nikoliv jen pěší, ale zónou přímo mrtvou, což je jev obecně všem známý, na který městská samospráva nejenže nenašla za 15 let lék, ale ještě jej svými nekompetentními rozhodnutími o větším či menším uzavření náměstí zhoršila. Za léta vypěstované obavy občanů z pokutování prostřednictvím městské policie za vjezd a zastavení dosáhly té míry, že veřejnost v podstatě s centrem přestala počítat a úměrně s tím vypadají v centru i služby ze strany zbylých podnikatelů, kteří své obchody zavřou kolem 17 hodiny protože zákazníků by se již ten den příliš nedočkali (což v TV besedě rovněž potvrdil zástupce podnikatelů Z.Šmejkal). Pozitivní na tom je jedině to, že nákladná oprava centra takto vydrží dlouho, protože jej nebude mít kdo ojezdit a pošlapat. Sloužit bude akorát k tomu, aby se pár turistů s fotoaparátem mihlo a vzápětí zmizelo ve svých autech a autobusech na cestu dál. Svého času mělo carské Rusko svého Potěmkina, který pro oko vyráběl a stěhoval kulisy vesnic. N.Jičín bude mít díky svému starostovi I.Týle (ODS) a radním, nákladné byť stabilní kulisy města, které čas od času poslouží městským slavnostem nebo silvestrovské oslavě. Princip vzniku je ovšem stejný, Potěmkin chtěl v očích své carevny vypadat jako dobrý správce Ruska a být jim dále, naší představitelé chtějí v očích občanů, rozumějme voličů vypadat jako dobří správci města a být jimi dále. První kamufláž uvedla do povědomí světa výraz Potěmkinova vesnice, nynější starosta si koleduje o výraz Týleho náměstí ...........

Související předešlé téma

(Vl)