Podobnost čistě náhodná

Příklady údajně táhnou a pokud se rozhlédneme, chtělo by se tomu i věřit. Rozhodně si své následovníky nachází část příkladů, tedy ty špatné určitě, ty dobré už méně. Kdo může být pro mladého člověka kromě světoznámých hokejistů a sportovců příkladem hodným následování, než ten koho vidí v médiích byť místních nebo přímo při různých příležitostech hovořící k občanům města. Stát v jeho čele by měla být pro občana čest, takže by se mohl alespoň ten ambicióznější zajímat o to, jak to uskutečnit. Na první pohled by se mohlo zdát, že by měl umět dobře mluvit a být slušný, poctivý a vzdělaný. Při bližším pohledu však mladý člověk zjistí, že to není vše, co by jako předpoklady pro vrcholnou veřejnou funkci potřeboval a nebude-li chodit daleko, poslouží mu příklad z našeho města.

Může totiž být flink, kdy z nedbalosti nestačí na řízení svěřené organizace a zanechá beztrestně několikasettisícovou díru ve financích. Může veřejně lhát. Může ve veřejné funkci uzavřít společenství s těmi, se kterými takový spolek má zapovězený. Může prodávat obecní majetek prominentům za ceny hraničící se zlodějnou aby jiným obyčejným a v podstatě bezbranným, ale hlavně pro něj nedůležitým občanům za jejich dávno městem zastavené pozemky nezaplatil stejně, jako rudí lupiči před 30 ti léty.

A tak je mladý člověk postavem před dilema jestli "být jako on" nebo raději nebýt a veřejné funkci se vyhnout. Musel by totiž z předpokladů na veřejnou funkci ubrat. Musí umět hlavně dobře mluvit, může být i vzdělaný. V žádném případě však nesmí být slušný a poctivý, to je pro veřejnou funkci handicap stejný, jako pro běh ztráta nohou nebo pro oštěpaře přeražené ruce v sádře.

A protože mladí lidé jsou sice nezkušení, ale nikoliv hloupí řeší to po svém. Stačí se podívat, kolik mladých lidí přichází volit, natož aby se na volitelná místa kandidátky postavili. Vidět je to zejména v obvodech, kde tvoří mladší ročníky většinu. Nikoliv každý má totiž v těch létech už žaludek natolik otrlý, aby šel volit, natož kandidoval. Důkazem je varující číslo účasti voličů v minulých volbách do zastupitelstva města = 33 % !!!
Je to nenahraditelná škoda protože ve veřejných funkcích se rozhoduje o životě obce i občanů na léta dopředu a tak je v zájmu mladých lidí dosavadní vývoj zvrátit a dostat do čela obce nejen vzdělané rétory, ale hlavně slušné a poctivé lidi, kteří budou myslet více na ostatní než na sebe.

(Vl)