Priority našich zástupců lidu

Návrh rekonstrukce náměstí

Když se před léty rozhodovalo o nákladné opravě jednoho ze starých městských domů v jeho centru, člen zastupitelstva V.Šimík se zajímal nejen o výši nákladů, ale taky o výnos z nájemného, tedy za jak dlouho tento výnos pokryje náklady na opravu. Někdejší starosta P.Wessely mu tenkráte sdělil nikoliv dobu návratnosti, ale že je to "dobrý nápad". Tento dobrý nápad představoval tehdy dobu návratnosti tak dlouhou, že k době předpokládané další opravy to vypadalo spíše na nenávratnost nákladů: Tedy v soukromé sféře by takový nápad podnikatel považoval nikoliv za dobrý, ale naprosto hloupý, usilující mu o podnikatelskou existenci. Další ze zastupitelů za tentýž politický subjekt opravu podpořil slovy "je pěkné spravit dům".

Spravit dům je opravdu pěkné a opravit cokoliv zanedbaného je chvályhodný počin. Otázkou ovšem zůstává, jestli je to potřebné v tomto čase a jestli nejsou potřebnější věci za které se finance utratí. A to je otázka kolem současně plánované a projednávané opravy novojičínského náměstí. Každý z občanů by je viděl rád v ještě hezčí, pro život vhodnější podobě, ovšem městské peníze nejsou nekonečné.

A tady jsme u kořene věci. Občan který by si bez ohledu na to, zdali jeho děti budou dál bydlet ve stísněných podmínkách po několika v pokojíčku nechal mramorem vydláždit dvorek, postavil další vodotrysk a nechal vytesat sochu, by byl ostatními sousedy nikoliv ze závisti, ale po právu považován za neurvalce, neberoucí ohledy na své děti. Co si mají myslet o nákladné opravě náměstí a o těch co o této opravě v rozsahu 40-50 mil korun rozhodli ti občané, kteří nemají kde bydlet a léta čekají si lze odvodit.

Vl