S poctivostí nejdál dojdeš

I.Týle z TV besedy prohlásil současný starosta Ivan Týle (ODS) před shromážděnými studenty při předávání maturitních vysvědčení. Zřejmě byť kdysi pedagog se domníval, že 15-ti a víceleté děti se zatím zajímají jen o školu a svou zábavu a dění ve městě je jim cizí. Skutečně pro nemalou část nemělo jeho nabádání valného významu, ovšem našlo se několik, kterým to nějak nešlo dohromady právě s jeho osobou, protože podíl nynějšího starosty Ivana Týle na léta probíhající zpronevěře jeho někdejší podřízené hospodářky na Komenského škole v rozsahu několika milionu korun bylo věcí ve městě přetřásanou.

Je těžké potom pro rodiče vysvětlovat dětem, že ředitel školy, který svou neschopností a neplněním si pracovních povinností umožňoval asi 6 let okrádat školu o stovky tisíc korun se stane nejprve místostarostou, posléze prvním mužem ve městě a toto místo si podrží i přesto, že se to proláklo. A nejen že ve funkci zůstal, ale rozmáchl se k ještě větším politickým výšinám než je město. S tímto renomé kandidoval za ODS do krajského zastupitelstva, přijal zvolení radním kraje a tak vlastně dal signál i pro nastupující generaci v tom smyslu "můžete být nedbalí a nekompetentní ve svých zaměstnáních, v politice se však uplatníte". A že se v politice pak dá v tomto smyslu pokračovat, dosvědčuje i chování samotného Týleho, který nerespektoval ani usnesení svého vrcholového stranického orgánu o zamítavém stanovisku koalic ODS a KSČM, a utvořenou radniční koalici s komunisty veřejně obhajoval a si pochvaloval. Ve svých veřejných vyjádřeních je pak nasnadě si protiřečit a nemít žádné obavy neboť přes Občanskou demokratickou stranu můžete i s takovým renomé stoupat vzhůru k politické kariéře a pak bez uzardění vykládat dětem "s poctivostí nejdál dojdeš".

Pokračování a platy starostů v dalším článku

(Vl)