Novojičínský samizdat v Praze

Titulek poněkud bulvárního ražení nehlásá pro novojičínskou radnici příznivou a nepochybně jimi vítanou zprávu, že samizdat se odstěhoval do Prahy, ale věc prozaičtější i když pro naši práci významnou. Tvůrci Novojičínského samizdatu totiž obdrželi pozvání na dvoudenní seminář a setkání neziskových nevládních organizaci. Hlavním tématem byla korupce v ČR, která se dostala do všech částí státní správy, samosprávy a co nejhorší i do institucí, které by ji měly potírat jako policie a justice. Náš samizdat se do zorného úhlu organizátorů dostal jako alternativní zpravodajství, jehož obsah se zabývá různými nepravostmi, které signalizují možnost korupčního jednání a jako jedna z možných forem informování občanů o tom, co se v obci děje a o čem různé místní sdělovací prostředky vydávané či financované radnicemi samozřejmě neinformují. Radnice v ČR většinou vycházejí z mylného avšak drze protlačovaného předpokladu, že radniční tisky a vysílání místních televizí jim slouží jako "jejich" médium. Přitom zapomínají, že tato média jsou placena z peněz občanů a mají je informovat vyváženě a nikoliv jen o věcech, které místním politikům vyhovují.

Seminář byl nevelký co do množství účastníků (asi 30 zástupců), například Transparency International, redaktorky Novy z pořadu Na vlastní oči, zástupkyně ze Spojených států atd., což nakonec z přiložené listiny lze vyčíst. Podstatnější bylo to, že šlo převážně o mladé lidi mající přehled a chtějící s nepořádky v ČR pohnout k lepšímu. Navázaná spolupráce, nové kontakty a spousta nových poznatků nabytých a taky něco málo námi dalším předaných, dává dobrý příslib toho, že ony dva dny nebyly časem nevyužitým a taky lze očekávat, že na naší práci co do obsahu se projeví.Vl