Tak nám zvolili Wesselyho

Po střídání stráží na místě tajemníka města, kdy M.Šrámka (odchod do důchodu) nahradil T.Vindiš se do voleb uprázdnila jeho místostarostovská židle a bylo jí nutno obsadit. Zřejmě se zdejší zástupci ODS dohodli se zástupci KDU-ČSL a instalovali na toto místo někdejšího starostu P.Wesselyho. Někteří tvrdí že za zásluhy o město, o kterém on sám v někdejší televizní diskusi prohlásil, že nezná škaredé místo v Novém Jičíně. Aniž by se chtělo město ve kterém zde žijeme hanět, tak lze Wesselyho nevidomost jednoduše vyvrátit několika příklady. Kromě nepříliš vábného a vždy před volbami slibovaného vylepšení sídliště Loučka jsou to i "skvosty" na které má Wessely jako někdejší starosta svůj značný, ne-li přímo podíl rozhodující :

Bezručova ulice

Před cca deseti léty byly městem vykoupeny některé domy na demolici za účelem rozšíření komunikace a pro uvolnění pozemku na podnikatelský záměr. Rovněž byl městem prezentován záměr vytvoření tzv.roštového systému. Obrázek vlevo - tak skončila po několika letech vize někdejšího starosty Wesselyho a arch. Rašky zřídit roštový systém komunikací. Peníze za výkupy se utratily, za plány taky, zbyly jen ruiny a začínající odkladiště. Z podnikatelského záměru někdejšího radního Zemana (ODS) zbyly zase jen vrata vedoucí ke kopřivám a býlí. To ovšem p. Wessely přehlédl, byť touto ulicí na radnici občas prochází.

Průmyslová zóna

je 10 letá ukázka toho, jak dělat aby se nic neudělalo. Podle Wesselyho zaměstnanost zajišťuje Autopal, tedy z vyjádření lze usoudit že další případná pracovní místa nepokládá za nutná. Za jeho starostování byl dokonce pro průmyslovou zónu zřízený odbor a jezdilo se na stáže do zahraničí. Čas pryč, peníze pryč, zbyl jen lživý billboard za který se utrácí dál (obr. vlevo). Na dvou pravých obrázcích je vidět jak vypadá část průmyslové zóny v nedaleké Kopřivnici, kde neměli o nic menší problémy, jako v N.Jičíně, a kde už jsou.

Městské koupaliště

je odstrašující a zároveň velmi smutnou ukázkou starostování a vedení našeho města. Pronajato či prodáno a barbarsky zdemolováno. Bez označení, bez ohraničení a jakékoliv zábrany - trestuhodný počin. Stačí jen nešikovně šlápnout a je zde pětimetrová propast. K návrhu rekonstrukce na jednom jednání pan starosta Wessely prohlásil, že by to představovalo astronomickou částku. Podobnou "astronomickou částku" našly podstatně menší města jako Odry, Frenštát a Štramberk, které tyto koupaliště opravily. Porovnáme-li tehdejší částku cca 40 mil Kč na opravu tohoto Městského koupaliště s dnešní částkou 50 mil Kč na zřízení další kašny na náměstí a jeho rekonstrukci, není co dodávat.

Zdemolovaná městská hradba s výpadovou brankou
podle historiků unikátní záležitost. Podle Wesselyho však vadila zřízení banky, tak pryč s ní podobně jako v Černých baronech "na co kašna". Tato památka přežila 30ti leté války, první i druhou světovou válku, dokonce i komunisty. Nepřežila však starostování Pavla Wesselyho. Zřejmě za odměnu jej Klub rodáků zvolil předsedou. (Foto se bohužel nedochovalo)

Hadroigelitový asijský supermarket

stojící na někdejším městském pozemku vedle tržnice, který se za starostování a rozhodování Pavla Wesselyho prodal soukromé osobě na stavbu polyfunkčního domu. O polyfunkčním domu jsou však poněkud jiné představy, stejně jako o prodejní smlouvě v takovém exponovaném místě a taky o počínání městského úřadu, který tento paskvil nechává v poklidu v historickém centru. Tam sice musíte s památkáři (a po právu) konzultovat každou měněnou kachličku na podlaze byť soukromého domu, ale stavbu postavenou na tyčích zabetonovaných v asvTitleu si můžete zřídit a léta bez povšimnutí provozovat volně a bez staveb.povolení.

Hašpicův dům

se na základě změny územního plánu města a na základě projevu tehdejšího starosty Wesselyho koupil od soukromých osob za 1milion korun na zdemolování a zřízení tehdy prohlašovaného "roštového systému" komunikací a taky proto "aby se zpřístupnily rozsáhlé městské pozemky" (foto z Hoblíkovy ulice). Od té doby uplynulo skoro 9 let a výsledek je nasnadě. Žádný "roštový systém", žádné "zpřístupněné rozsáhlé městské pozemky". Ty totiž v tomto místě nebyly a ani nejsou. Je zde nyní jen městský, nepotřebný zchátralý dům a zbytečně vynaložené naše peníze. Názorná ukázka, jak špatné rozhodnutí je drahé.

Nezaplacené pozemky soukromým osobám,
které jim za bývalého režimu bez náhrady zastavěli obytnými domy. Komunisté si s tím nedělali starosti od roku 1970 a nynějším "novým" představitelům města na to nestačila doba od roku 1989-2005. Údajně chtějí moc peněz. Moc peněz představuje pro naše městské představitele cena v místě obvyklá. Když však prodávali městský pozemek tajemníku Šrámkovi a spol. byla "cena obvyklá" velice nezvyklá. Dát našim postarším spoluobčanům tuto cenu za jejich léta užívaný pozemek se našim zástupcům bohužel nechce. Nejsme jako "oni" říkalo se po listopadu 1989. Jak vidět, skoro ano. P.Wesselymu na to nestačilo 8 let starostování, jeho nástupci Ivanu Týle už zbývá na vyrovnání se s minulostí necelý rok. Ale raději než platit dluhy se asi budou dělat věci veřejnosti viditelné.


Zprůjednění železničního přejezdu, atd...

se objevilo ve volebním programu ODS už v roce 1994. Od doby zvolení se zástupci za ODS rukou společnou a nerozdílnou s někdejším starostou Wesselym k tomuto řešení obrátili zády a upřednostnili variantu několikanásobně dražší cesty mezi autobusovým a vlakovým nádražím, která čirou náhodou vyhovovala postavení LIDLu. Tvrdili, že zprůjezdnění žel.přejezdu bude dražší, což oproti zřízení rondelu, mostu a komunikace samozřejmě nebyla pravda. Navíc svou variantou svedli průtah do klidové zóny a přiblížili exhalace z projíždějících vozidel "rekreujícím" se občanům na venkovním bazénu. Rekreují se tam ale přece jen dva měsíce v roce, tak co. Ti, co tuto variantu svým hlasováním včetně Pavla Wesselyho upřednostnili se tam zřejmě rekreovat nechodí. A přeplněné rondely ve špičce, protože meziměstská komunikace Opava - Valašské Meziříčí a městský provoz mezi obytnou částí a průmyslovou jdou po jednoproudé komunikaci u bývalého ČSTP zřejmě jim nevadí taky. Že by nevěděli proč takové na jednu stranu ekonomicky a dopravně pro občany nevýhodné a na druhou stranu LIDLu výhodné řešení podpořili ?

Vl