Televizní výroky našich obecních politiků

P.Wessely na telev.obrazovce v televizní debatě Je zajímavé jak si nejen politici na republikové úrovni, ale i na úrovni komunální počínají při odpovědích na dotazy novinářů. Například v televizní debatě se bývalý starosta P.Wessely vyjádřil v tom smyslu, že není v Novém Jičíně místo které by se mu nelíbilo nebo bylo nepěkné. Takováto odpověď by mohla napovídat o částečné slepotě autora, protože byť je naše město pěkné, tak rozhodně není vše tak jak by být mělo. Kromě řádné dávky populismu má takováto slepota ještě další důvod, protože kdyby uvedl nějaký příklad, tak by si mohli občané uvědomit, že je tak i jeho zásluhou protože se s tímto problémem za svého dlouhodobého starostování nevypořádal, ale některé další ještě přidal. Například ohyzdné objekty peněžních ústavů a obchodního řetězce LIDL v těsné blízkosti historického centra města, asijský hadrový market přímo v historickém jádru města, atp. Ale jsou ještě další místa, která zrovna nejsou ozdobou města a na kterých má bývalý starosta značný podíl. Zbytek připadá na další městské představitele, kteří jej hlasováním v městské radě či zastupitelstvu podpořili. Takže zatímco náměstí se bude za značných nákladů opravovat, v okolí budou další léta nenápadně a v podstatě anonymně stát pomníky slávy, ješitnosti a nekompetentnosti "našich komunálních velikánů“.

Pro připomenutí některé příklady :

(Vl)