Nahý budovatel socialismu

Novojičínští městští radní usoudili, že jeden totalitní pomník milicionáře je na okresní město docela málo, a tak se rozhodli umístit zde "dílo" další a sice nahého bronzového budovatele socialismu. O ten první pomník se zasloužil bývalý starosta P.Wessely, byť měl ve svém volebním programu jeho odstranění. Na výzvu, aby se postaral o splnění tohoto bodu programu argumentoval, že socha zmizí při výstavbě nové spořitelny. Nová spořitelna dnes už stojí a milicionář taky. Pamětníci si jistě vzpomenou na dobu (1965), kdy před Tyršovou školou byl vztyčen pomník nebo spíše bronzová socha nahého muže, který měl doslovně znázorňovat toto : "Osvobozený člověk, který se svobodně nadechnul když vystoupil z rozbombardované země", tak znělo oficiální zadání.
Avšak díky svému propadlému břichu se začalo tomuto paskvilu přezdívat, že je to socha znázorňující důsledek několikaletého závodního stravování. A aby to nebylo málo, nechal tehdejší ředitel Tyršové školy V.Bartoš přes orgány strany budovateli socialismu jeho orgán zkrátit. I dnes je na soše patrné, kde k samotnému kupírování došlo. Už jen z povídání se pak žertovně neslo, že se tak stalo ze závisti a dokonce několikrát až do dnešní podoby a velikosti jeho ohanbí. Nakonec sami tvůrci nechali po 11 letech sochu odstranit, kde ležela ve dvoře Tech.služeb až dodnes.
A kdože má zásluhu na této iniciativě a kdo s tímto nápadem, oprášit sochu a umístit ji někam do města, vlastně přišel? Podle vyjádření členů komise to nebyl nikdo jiný, než v úvodu vzpomenutý, dnešní místostarosta P.Wessely.
Dle jeho vlastního vyjádření tato socha patří k městu. Dle vyjádření jiných by k městu pak taky mohlo patřit ještě mnoho dalších hrůzných pomníků minulosti. A taky náměstí, které nebylo vždy Masarykovo, ale taky Adolf-Hitler-Platz. Škoda jen, že se pan Wessely, jako tehdejší starosta nezasadil o obnovu opravdové pamětihodnosti, která ke městu skutečně patřila, a sice Městského koupaliště.

Takovéto uvažování a počínání pramení z dlouhodobého setrvávání politiků ve svých funkcích, kdy jsou už zcela odtrženi od reality a potřeb obyčejných, prostých lidí.

V anketě, která byla uspořádána v den Novojičínských slavností na téma kam s touto sochou, prý chyběla odpověď, že by se vyjímala někde na zahradě toho, kdo s tímto nápadem přišel, třeba namísto zeleného jalovce.

Příbuzná témata :
Totalitní pomníky
Služební cesta starosty Wesselyho na pozvání německého spolku