Tomáš Vindiš

MĚSTSKÁ RADA NOVÝ JIČÍN
Jestliže člověk vstoupí do politiky, je osoba do jisté míry veřejná
a musí počítat s určitým zprůhledněním

členové rady :

1. Jaroslav DVOŘÁK

2. Blanka FALUŠI

3. Přemysl KRAMOLIŠ

4. Václav DORAZIL

5. Josef NEKL

6. Miroslav KOBSA
od 7.4.2011


7. Jiří VÁVRA


Milan GRESTENBERGER
do 10.4.2012


Břetislav GELNAR
do 5.2.2012


Ivo VANĚČEK
do 6.4.2011


tajemník úřadu :

Jarmila ABSOLONOVÁ
od 7.10.2011


Tomáš VINDIŠ
do 15.8.2011
Mgr. Tomáš VINDIŠ - tajemník do 15.8.2011 (nečlen za ODS)
základní data:

narozen : (45 let)
adresa :
povolání : před zvolením - ředitelem Domu dětí a mládeže

Není členem žádné polit. strany, kandidoval na kandidátní listině ODS

městské zastupitelstvo :
V roce 2002 - 2006 zvolen místostarostou.
V roce 2005 se stal tajemníkem MěÚ (dosavadní tajemník M.Šrámek odešel do důchodu).
Dne 15.8.2011 rezignoval na svou funkci.

podnikatelská a jiná činnost :


kauzy :
V týdeníku Region (21.6.2003) označil místostarosta T.Vindiš autory tohoto Samizdatu nemocnými lidmi i když jejich stránky nečte, jen o nich slyšel.

Působení svého kolegy I.Týleho ve funkci ředitele školy Komenského obhajoval slovy, že za několikamiliónovou zpronevěru na této škole nemůže management školy, který nezklamal, nezklamali ani nadřízení, kteří měli provádět kontroly, a že se tak stalo díky rafinovanosti hospodářky. Kontrola však prokázala pravý opak a závěr zní : „Hlavní příčinu tohoto stavu u organizace lze spatřovat v nedostatečném, téměř žádném kontrolním systému organizace, což vyplynulo z podrobnější analýzy větší části účetních operací…."

Když odbor kontroly MVČR avizoval výjezd do N.Jičína za účelem kontroly nápravy, odstranění a zamezení opakování nedostatků, který se uskutečnil 16.srpna 2011, tak den před tím tajemník T.Vindiš rezignoval na svou funkci a týden před tím mu byla udělena výtka z některých pochybení obsažených ve zprávě.


poznámky:

Základní data
= několik osobních dat z oficiálních zdrojů (kandidátní lístky, informace MěÚ).

Podnikatelská a jiná činnost =
přehled pochází z Obchodního, Živnostenského atd. rejstříku.

Kauzy =
podivuhodnosti v počínání radního ve volebním období


Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat:
606 440 631 samizdat@quick.cz
© Novojičínský samizdat 2010