1. beseda s novým vedením radnice

Dne 22.11.2010 TV Polar odvysílala v přímém přenosu besedu s novými představiteli radnice, zvolenými pro volební období 2010 - 2014,

starostou B.Gelnarem (ČSSD),
místostarostou J.Dvořákem (ČSSD),
místostarostou P.Kramolišem (SNK)
a uvolněným radním M.Grestenbergrem (ČSSD)


Po svém představení a během vysílání měli možnost občané - diváci položit otázky na hosty studia.

Otázka redaktorky : Psaly o tom noviny, hovořilo se o tom, že vlastně v N.Jičíně je nová funkce uvolněného radního. Mnozí to kritizují, jak to tedy souvisí s šetřením a se správným hospodařením, apod. Jestli je to nutné, tato funkce?

B.Gelnar : My jsme to samozřejmě vnímali, propagovali jsme dva místostarosty a teď tady máme jednoho uvolněného radního. Jenomže nebude se tento uvolněný radní zabývat jenom oborem finančním - hospodářským … My chceme zavést, a to jsme měli v našem programu, a zavedeme po vzoru pochopitelně jiných měst jako je Ostrava nebo Fr.Místek, chceme zavést systém elektronických aukcí. A jak víte el.aukce jsou nejen na komodity nakupované městem, ale je tady možnost provést tyto aukce u veř.zakázek. A to je ta průzračnost a průhlednost v té druhé podobě toho hospodaření a to bude mít právě tento náš kolega na starosti. A jestliže města jako je třeba Fr.Místek, Ostrava ušetří na komoditách energetických řádově milióny korun, takže si myslím, že ten rozdíl ve mzdách člověka uvolněného proti tomu místostarostovo neuvolněnému, se bohatě pokryje, že to bude skoro zlomek … realizace asi za dva až tři měsíce … on si musí na sebe bohatě vydělat …

Dotaz diváka : Budou i nadále cenzurovány dotazy do živé besedy, jak tomu bylo za minulého vedení?
B.Gelnar : To bude prosím spíš otázka na Vás. My jsme nikdy nikoho necenzurovali.
Redaktorka : To bude otázka pro mě, já za sebe můžu čestně prohlásit, že jsem nikdy žádné dotazy necenzurovala a pokud zbyl v besedě čas, tak jsem je vždy položila.

Dotaz : Zůstane ve funkci tajemník města p.Vindiš?
B.Gelnar : Já si myslím, proč by nezůstal. Nemyslím si, že v okamžiku nástupu, kdy jsme ve funkcích čtvrtý den, že povyměňujeme všechny funkce. Vždyť to je jednak ze zákona nemožné a jednak je to nereálné. Proč by jsme lidi, kteří jsou schopní, pracovití a fundovaní, proč by jsme je měnili, to přece není možné … Redaktorka : Čili není zákonité, že bude čistka. B.Gelnar : V žádném případě.

Dotaz : Uvažujete o ekonomickém auditu za období vedení města ODS?
B.Gelnar : Dotaz asi zní, jestli se podíváme zpět do hospodaření města. Tak jak se podíváme zpět a budeme spolupracovat s těmi, kteří tam byli, tak se musíme podívat zpět, jak to bylo v minulých letech … na audit nemohu takto odpovědět, ještě jsme se o tom nerozhodli …

P.Kramoliš : Já bych jenom stručně podtek. Když přijde na pracoviště, třeba do dělnické profese nový dělník, určitě si přebere svoji dílnu nebo bedýnku s nářadím, udělá si inventuru, podívá se co tam má a nemá být, zřejmě i podle nějakého návodu, který k tomu dostane. A přece, my přebíráme město takového regionálního významu, bylo by asi hloupé, kdybychom si taky neudělali jakési kontroly a inventury, abychom zjistili, co za těch přibližně 16 let vlády jedné významné, silné strany a jejich eventuálních drobnějších partnerů bylo uděláno dobře, co třeba se nepovedlo, kde je nějaký s prominutím kiks, protože pokud na to nepřijdeme, tak po našem volebním období ten kostlivec spadne na naše hlavy … myslím že nikdo, kdo pracoval poctivě se toho vůbec nemusí obávat …

Dotaz : Prosím o zodpovězení dotazu, zda hostům ve studiu byly předány funkce odcházejícími funkcionáři?
J.Dvořák : Musím říci, že mně funkce byla předána panem ing.Bártou a dokonce mi poskytl několik cenných rad do mé funkce, takže si toho vážím a nevím jak ostatní kolegové.

B.Gelnar : Tak pan mgr.Týle od zasedání zastupitelstva se mnou nemluvil, já jsem ho neviděl od té doby … předávání leželo v podstatě na bedrech pana tajemníka té organizační struktury, finančně, hmotně jsme nic nepřejímali, čili já jsem přišel do vyprázdněné kanceláře, kde ještě paní uklízečka udělala pak úklid a já se začal zabydlovat…

P.Kramoliš : Žádným z místostarostů mně funkce předána nebyla. Když jsme se v úterý ráno, tedy po té pondělní volbě sešli všichni jak zde sedíme, tak v místnostech, kde sedí vedení města, tak tam nebyl nikdo z předchozích vedoucích funkcionářů města, ani starosta a s výjimkou pana Bárty, ani žádný z místostarostů …

M.Grestenberger : Navázal bych na slova pana starosty, že skutečně prázdná kancelář mi předána byla.

(MU)