Břetislav Gelnar

MĚSTSKÁ RADA NOVÝ JIČÍN
Jestliže člověk vstoupí do politiky, je osoba do jisté míry veřejná
a musí počítat s určitým zprůhledněním

členové rady :

1. Jaroslav DVOŘÁK

2. Blanka FALUŠI

3. Přemysl KRAMOLIŠ

4. Václav DORAZIL

5. Josef NEKL

6. Miroslav KOBSA
od 7.4.2011


7. Jiří VÁVRA


Milan GRESTENBERGER
do 10.4.2012


Břetislav GELNAR
do 5.2.2012


Ivo VANĚČEK
do 6.4.2011


tajemník úřadu :

Jarmila ABSOLONOVÁ
od 7.10.2011


Tomáš VINDIŠ
do 15.8.2011
Ing. Břetislav GELNAR, CSc. - starosta města (ČSSD) do 5.2.2012
základní data:

narozen : (61 let)
adresa : Máchova 47, Nový Jičín
povolání : pedagogměstské zastupitelstvo :
V roce 2002 - 2006 zvolen do zastupitelstva města
V roce 2006 - 2010 zvolen do zastupitelstva města
V roce 2010 - 2014 zvolen starostou města
K 5. únoru 2012 se vzdal funkce starosty a člena RM ze zdravotních důvodů

podnikatelská a jiná činnost :


kauzy :


poznámky:

Základní data
= několik osobních dat z oficiálních zdrojů (kandidátní lístky, informace MěÚ).

Podnikatelská a jiná činnost =
přehled pochází z Obchodního, Živnostenského atd. rejstříku.

Kauzy =
podivuhodnosti v počínání radního ve volebním období


Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat:
606 440 631 samizdat@quick.cz
© Novojičínský samizdat 2010