Václav Dorazil

MĚSTSKÁ RADA NOVÝ JIČÍN
Jestliže člověk vstoupí do politiky, je osoba do jisté míry veřejná
a musí počítat s určitým zprůhledněním

členové rady :

1. Jaroslav DVOŘÁK

2. Blanka FALUŠI

3. Přemysl KRAMOLIŠ

4. Václav DORAZIL

5. Josef NEKL

6. Miroslav KOBSA
od 7.4.2011


7. Jiří VÁVRA


Milan GRESTENBERGER
do 10.4.2012


Břetislav GELNAR
do 5.2.2012


Ivo VANĚČEK
do 6.4.2011


tajemník úřadu :

Jarmila ABSOLONOVÁ
od 7.10.2011


Tomáš VINDIŠ
do 15.8.2011
Ing. Václav DORAZIL - člen městské rady (ČSSD)
základní data:

narozen : (27 let)
adresa : Beskydská 324, Nový Jičín
povolání : ekonom, interní doktorand VŠB-TU Ostravaměstské zastupitelstvo :
V roce 2010 - 2014 zvolen členem městské rady

podnikatelská a jiná činnost :


kauzy :
Po proběhlém auditu v roce 2012 byl V.Dorazil pověřen vedením Bytového podniku města (BPM), aby tento podnik transformoval a převedl pod město. Výsledný audit totiž prokázal nepatřičné plýtvání financemi a dlouhodobou nehospodárnost podniku. I přes varující falešná proroctví, rezignovaného ředitele Holiše, že se to nemůže podařit, neboť na takovýto složitý proces bude potřeba dlouhodobá příprava, byl nakonec za 3 měsíce celý BPM konsolidován a převeden pod město. Z řad odpůrců a některých funkcionářů BPM, kteří měli z BPM finanční příjem, byla tato změna nelichotivě přijata a kritizována.

poznámky:

Základní data
= několik osobních dat z oficiálních zdrojů (kandidátní lístky, informace MěÚ).

Podnikatelská a jiná činnost =
přehled pochází z Obchodního, Živnostenského atd. rejstříku.

Kauzy =
podivuhodnosti v počínání radního ve volebním období


Jestliže jste schopni poskytnout jakékoli nové informace či jejich upřesnění, neváhejte nás prosím kontaktovat:
606 440 631 samizdat@quick.cz
© Novojičínský samizdat 2010