Je libo bonmot?

Ing.L.Pavlíček

Ředitelka EDUCY A.Olšáková Při obhajobě společnosti "Educa" samotnou její ředitelkou na 28. zasedání zastupitelstva města, paní ředitelka emotivně ohodnotila regionální radu kraje, že tam sedí samí hlupáci, když se rozhodli jim přidělit dotaci. Na to vystoupil zastupitel L.Pavlíček (ODS) a zeptal se starosty, zda není náhodou taky členem této regionální rady. Starosta pak souhlasně odpověděl, že je členem výboru této regionální rady. Na to se přihlásil znovu L.Pavlíček a obrátil se na paní ředitelku s tím, že ji musí opravit neboť když je členem rady pan starosta, tak tam nemohou být přece samí hlupáci ...