Nejspíše přijdeme o jedno nádražíVelká voda v loňském roce byla pro mnohé velkou tragédii, kromě životů postihla další občany na majetku, mnohé totálně. Kromě toho zničil živel i část železniční tratě mezi horním nádražím a Hostašovicemi tak, že oprava se jeví velmi drahou. Jedni na velkou vodu doplatili, pro jiné možná byla štěstím.

Vyřazením tratě se totiž stává tzv. Hodslavské nádraží zbytečným a mění se v lukrativní plochu. Samozřejmě dle současného trendu stavět všude supermarkety, hrozí i zde nebezpečí takovéto stavby. Takže po stavbě Kauflandu, prosazovaného v minulosti zejména bývalým starostou Wesselym a městským t.z. architektem Raškou, kterážto investice vtáhla do ulic Palackého a K nemocnici větší dopravní zatížení to vypadá, že se podobného pod svými okny dočkají i občané lokality kolem horního nádraží. Pokud se to developerům podaří i v případě někdejší továrny na cigarety, tak budeme mít celý soubor supermarketů ve městě. Tedy ve městě skutečně, nikoliv na okraji, kde se bude smutně tyčit jen Hypernova. Ale tak už to chodívá, jedni obdrží hluk a výfukové plyny, jiní provizi.

Lavírování městské rady, kdy nejprve chtěla železniční trať zrušit, pak zase zachovat a naposledy znovu zrušit, je dosti neblahým počinem. Návrh zastupitele M.Urbana na jednání zastupitelstva dne 22.4.2010, aby zastupitelstvo nerušilo svá předešlá rozhodnutí o zachování a obnovení železniční tratě N.Jičín - Hodslavice, Hostašovice (horního nádraží), aby toto usnesení bylo prioritou a až poté by přišlo na řadu zřízení cyklostezky, však zastupitelé v čele s místostarostou MVDr. Šturmem odmítli schválit.

Usnesení zastupitelstva města (9.7.2009 a 11.2.2010) ) pro obnovení železniční tratě :
Usnesení zastupitelstva města (24.6.2010) pro zrušení svého předešlého usnesení :


(Vl)