Již je tomu 21 let

Jednadvacet let je doba pro někoho dlouhá a pro něco se může zdát zase krátká. V těchto dnech právě uplynulo 21 let od doby velkých změn - listopadové revoluce nebo také sametové, či převratu, pádu železné opony, pro jiné předání moci a pro některé dokonce privatizačního puče reformního křídla KGB. Ať tak či onak, byla to doba dlouhá na vybudování demokratického systému, avšak asi krátká na to, aby jsme žili již konečně v právním státě.

V Novém Jičíně se stala iniciátorem změn parta několika lidí (M.Urban, V.Šimík, A.Forman, I.Prudič), které spojoval nejprve naprosto odlišný zájem a sice akvaristika-teraristika. Těchto pár lidí pak vyšlo večer se svíčkami v ruce na náměstí - tehdy Leninovo, aby dali veřejně najevo nespokojenost s vnitropolitickou situací, podpořili požadavky na změnu totalitního režimu ve svobodný a taky studenty v jejich počínáních a projevech. Demonstrace na Národní třídě v Praze se 17.listopadu 1989 díky zásahu VB, StB a milicionářů změnila v masakr, kdy byla pokojná manifestace potlačena surovými složkami režimního establišmentu.

K již vzpomenuté skupince lidí chodící s rozžatými svíčkami okolo náměstí se přidalo několik členů tzv. SPUSA - Společnost přátel USA, kteří přes prosklenou výplň restarurace Jelen zahlédli, že se na náměstí děje něco nezvyklého. Po tomto tichém projevu bylo domluveno, že se další den na náměstí znovu setkají. A tak každým dnem pak průvod na náměstí sílil, přidávali se další skupinky lidí a jednotlivci, až vše vyvrcholilo ke zlomovému bodu, a sice generální stávce.

Každým dnem počet demonstrujících narůstal :

Generální stávka :


Navrácení původního názvu - Masarykovo náměstí. I.Junášek sundává název Leninovo náměstí :

Fotoreportáž listopadových dnů 1989

Webové stránky zabývající se událostmi okolo roku 1989 v N.Jičíně

(MU)