Odstřihnutý konec předvolební besedy při repríze

Předvolební beseda komunálních voleb 2010 (2.hodina) Dne 4.října 2010 byla v přímém přenosu odvysílána beseda s lídry politických subjektů, kandidujících do Zastupitelstva města v N.Jičíně. Beseda byla rozdělena na dvě hodinové části. Při reprizování besedy v následující den, nebylo podvakrát za sebou odvysíláno vyjádření některých zástupců polit.stran k otázce - proč by je měli lidé volit. Toto pochybení, ať už třeba neúmyslné, vyvolalo v mnohých značné pochybnosti o objektivitě pořadu. Nebylo odvysíláno vyjádření P.Kramoliše (SNK-ED) a E.Mrštíkové (Zemanovci). Zde je jejich nepatrně zkrácený přepis :

P.Kramoliš (SNK-ED) :
Já nebudu říkat proč by nás měli volit, ale proč by nás mohli volit protože to je dobrovolné. Mohli by nás volit proto, že naše kandidátka je plná naprosto bezúhonných lidí, jak po stránce právní, tak po stránce morální, to je nesporné. Za druhé nás mohou volit proto, že je plná odborníků z nejrůznějších oborů. Je tam víc než 22 vysokoškoláků a ostatní jsou vysoce kvalifikovaní odborníci v řemeslech. Jsou tam samí nestraníci, nikdo než nestraníci, to znamená, že naší lidé jsou prosti ideologických pout a to je dost důležité. A za poslední, proč by nás mohli volit? Nikdo z nás nemá zapotřebí lepit svůj portrét na všech koutech s nápisem : Nekradu a nelžu, my totiž nekrást a nelhat bereme za samozřejmost.

E.Mrštíková (Zemanovci) :
Proč? Především proto: Já chápu politiku jako službu občanům. Jako opoziční zastupitelka mám zkušenosti z komunální politiky, na naší kandidátce máme pracovité, slušné, morálně nezprofanované lidi, kteří jsou odhodláni bojovat za práva občanů, věnovat jim veškerý svůj čas na úkor svého vlastního volna. Budeme spolupracovat se všemi stranami, které podpoří náš program, které s námi půjdou a chtěla bych vyzvat voliče, aby přišli k volbám. I malé neparlamentní strany mají mít šanci, mohou mnohé změnit.

Příbuzná témata :
Předvolební beseda na kanále TV Polar (1.část)
Předvolební beseda na kanále TV Polar (2.část)