Předvolební beseda na kanále TV Polar (2.část)

Předvolební beseda komunálních voleb 2010 (2.hodina) Dne 4.října 2010 byla v přímém přenosu odvysílána beseda s lídry politických subjektů, kandidujících do Zastupitelstva města v N.Jičíně. Lídrů bylo celkem 10 a tak přišel na řadu již několik let známý argument, že není možné odvysílat takovouto besedu se všemi subjekty v přímém přenosu najednou neboť to není technicky možné (sama TV Polar Ostrava přitom na svých stránkách nabízí přímé přenosy odkudkoliv). A tak nezbylo, než zástupci jednotlivých stran přijmout řešení, že budou rozlosování do dvou skupin po pěti diskutujících (od 18:05 do 19:00, od 19:05 do 20:00). Každá skupina bude mít hodinu a druhá skupina nebude mít možnost sledovat vysílání skupiny první.

Zde jsou některá vyjádření či postřehy druhé skupiny (Věci veřejné, Zemanovci, SNK-ED, Strana zelených, ODS) :

Věci veřejné - D.Sáblík :
… není dostatek prac.příležitostí, není zde průmyslový park jako má Kopřivnice, nejsou zde velcí zaměstnavatelé, Autopal neřeší situaci, v dnešní době, když zde přijde nějaký turista, tak zjistí, že tady je náměstí, může zajít do muzea, na kopec, na Skalky a víceméně N.Jičín tím skončí, bylo by dobré mít tady nějakou kulturní věc, aby turista mohl říct - N.Jičín - to si pamatuji velmi dobře, MHD je potřebná pro seniory, na druhou stranu mladý člověk, který má své vozidlo popř.nohy perfektně slouží atd., tak N.Jičín se dá krásně projít křížem krážem za půl hodiny, pokud parkovací dům na Bezručové ulici vznikne a lidé tam budou platit parkovné, tak městu se to samozřejmě vrátí, ne za rok, za dva, ale když za 10 let, tak máme parkování vyřešeno, ve věci s býv.tabačkou se možná dalo udělat i více, pan starosta říkal, že záleželo na rozhodnutí zastupitelstva, ale tam mělo většinu ODS, potřebuje město další supermarkety? ...

Zemanovci - Bc.E.Mrštíková :
… prac.příležitosti jsou gró proto lidé odcházejí, aby se vraceli, tak zde musí mít bezpečné a zelené město, dostatek bydlení a škol, prošvihli jsme prům.zónu, kde opravdu došlo ke zdržením a průtahům a ten "bum" už teď není, obyvatelé města stárnou, budou převažovat senioři, pokud je senior zdrav.postižený, tak do auta nevleze, naše MHD je bezbariérové a to občanům se zdrav.postižením max.vyhovuje, takže dělejmě vše pro zachování MHD, co se týká parkování - jít cestou parkovacích domů - Bezručová ul., v býv tabačce mají vzniknout různé nebytové prostory, takže je třeba s developerm jednat o využití prostor pro podnikatele a ne se obrátit zády, na prověření veř.zakázek navrhujeme audity...

SNK-ED - Ing.P.Kramoliš :
… sleduji to např. u svých gymnazistů, odejdou na vysoké školy a vrátí se minimum - nemají tady do čeho píchnout, od roku 1995 je připravována prům.zóna a za tu dobu vůdčí strany bohužel neudělaly nic proto, aby nalákaly firmy, které jsou už dávno někde jinde a v jiných městech, město samo je krásné, ale musíme se smířit s tím, že to není ani Praha, ba dokonce ani Rožnov, ani Luhačovice, nemáme zde ani dostatečně reprezentativní zámek, městská doprava je rozhodně výhodná pro seniory, zejména pro ty co nemají vlastní vozidla, musí být udělána novým zastupitelstvem důkladná ekonom.analýza, plocha na Bezručové ul. je obrovská, tzn., že by se tady určitě nějaká parkovací plocha našla, kromě jiných budov s jinými účely, ohledně tabačky bude nejrozumnější s developerem jednat a pokud možno něco z toho vyzískat, je škoda, že taková významná dominanta bude zbourána - je na diskuzi kdo za to může, ve městě je tolik středních škol, že je nestačí základní školy s poklesem svých absolventů zásobovat, je zde zapotřebí učňovských škol ...

Strana zelených - P.Orel :
… město má malou možnost jak ovlivnit zaměstnanost, město se snažilo sehnat investory do prům.zóny všemi možnými prostředky, bohužel ten zájem není, spoléhat se na nějaký zázrak, že zde přijde nějaký ekonomický tygr - tak to ne, N.Jičín nikdy nebude průmyslové město, vždycky by mělo mít ten turistický image, jestli dokončíme lesopark Skalky, bude to významný krok z hlediska turismu, MHD je ztrátová, hradí se z měst.rozpočtu a ani to jinak nejde, máme na to rok, abychom síť optimalizovali - končí to v září 2011, parkování v centru je vyřešeno, na Bezručové ulici máme plánovanou dostavbu víceúčelových objektů (služby, bydlení) a v rámci dostavby se počítá se zhruba stejným počtem park.míst, které se tam dnes využívají, investor si dělá co chce v tabačce, dělá si to už na svém majetku, z mého pohledu neházet developerovi klacky pod nohy …

ODS - Mgr.I.Týle :
… je to obecné, že odcházejí lidé do Prahy a na západ, N.Jičín je na tom ještě poměrně dobře, chceme aby N.Jičín měl image - město pro život, chceme nastavit nové grafikony u Městské hromadné dopravy, více obsadit městské části, nabídnout větší efektivitu dojezdu do centru města, tak abychom uvolnili parkovací plochy, ale tady bych byl spíše větší pesimista protože občan bude vždy chtít využívat komfortu osobního vozidla, než MHD, Bezručova ul.byla vždy nastavena pro poskytování služeb a bydlení, je to v centru města nejkvalitnější prostor, tam opravdu nemůže být parkování, v tabačce jsme měli právo nájmu a pronajímat, zastupitelstvo rozhodlo tak jak rozhodlo, developer nemá zájem na jakýchkoliv změnách, my jsme nabízeli určitou formu spolupráce, pokud bude vyřešena doprava a to i s plánovanou výstavbou Tesca na území Šenova a k tomu naplnění nedošlo, za 10 let co zde funguje vys.škola podnikání, tak dosáhlo titul bakalář 250 občanů ...


Následně byly vylosovány tři dotazy občanů. Jeden dotaz byl na P.Orla - "Proč jste nezavedli internetové aukce, když jste byli v koalici s ODS"? Jeho odpověď - "Dozvěděl jsem se o tom před dvěma měsíci".

Když byla vznesena pochybnost o zařazení všech dotazů k zodpovězení, zareagoval starosta I.Týle, že P.Kramoliš velmi šikovně vmanipuloval otázku ohledně jeho údajného obvinění z trestné činnosti do tohoto pořadu a reagoval pak takto :
"Je to na základě trestního oznámení, které podal v podstatě jeden blízký člen jeho strany, to nebude zpochybňovat (p.Kramoliš), tak dobře příznivec, to je jedno, a zároveň samozřejmě přesně ví, že když podá jakoukoliv blbost, tak se prostě policejní orgány musí tím alespoň v tom přípravném zařízení věnovat, tomuto zařízení. Jasně a srozumitelně konstatuji tady, že nejsem policejně vyšetřován, v podstatě nebyly zahájeny žádné kroky k tomuto podnětu a policie musí konat pouze svoji práci, tak jak ji koná".

Následně pak P.Kramoliš dokumentem dokazuje redaktorce, že starosta je skutečně vyšetřován a dodává, že ta údajná blbost (dle pana starosty) stojí 3,5 mil. Kč.


Zde je nutno pro porovnání uvést doslovné vyjádření starosty I.Týleho, pronesené ještě před několika dny na zastupitelstvu města (čas 4:26) dne 16.9.2010, kdy reagoval na dotaz a vystoupení P.Kramoliše :
"Považuji za velmi nutné sdělit veřejnosti stejně jako vy. Jsem překvapen, že jste překvapen, že to vyšetřuje hospodářská kriminálka, když přece víte, že každý podnět, který kdokoliv dá i anonymně, tak se jí musí orgány činné v tr.řízení zabývat a musí zjišťovat podklady. Samozřejmě, že kriminálka si vyžádala materiály, samozřejmě, že vyslechla nejenom tedy podřízené, vyslechla i členy rady města".
Jak rozdílná obě vyjádření (komentář Samizdatu).Další dotaz zněl :

"Dobrý den, přiznám se, že jsem pracovníkem jedné z organizací města N.Jičín a jsem zděšen, jak někdo mohl zkolaudovat stavbu náměstí. Vždyť za skoro 70 mil.Kč není možné převzít stavbu s tolika závadami a nedostatky. Začíná to elektroinstalací, špatným vodovodem a dalšími vychytávkami. O informačním embargu starosty ani nemluvě. Kdo tedy bude zodpovědný za další opravy náměstí? Všichni mluví o tom, jak je náměstí krásné, ale pod pokličkou se skrývá rozhodně něco jiného. Své jméno s patřičných důvodů nezveřejním, děkuji".

Starosta I.Týle odpovídal, že stavba byla řádným způsobem realizována na základě podmínek, které byly kontrolovány EU. "Samozřejmě, že stavba má svoje vychytávky, které se řeší a jsou zachyceny i ve smluvním vztahu s realizátorem stavby, kterým je ... dnes už má jiný název, dříve tedy ODS Dopr.stavby Ostrava. Pokud tedy dojde k nějakým vychytávkám nebo poruchám, tak se řeší v rámci smluvního vztahu". P.Kramoliš pak dodal, že inženýrské sítě pod náměstím nejsou taktéž v pořádku, že jej tak informoval pracovník Tech.služeb, kterého ovšem nemůže jmenovat protože na tento problém bylo údajně uvaleno informační embargo a pokud se bude náměstí znovu rozkopávat, tak se ta stane z polit.důvodů pochopitelně až po volbách, aby na nikoho nepadlo podezření, že 80 mil.Kč bylo zčásti utraceno zbůhdarma.

D.Sáblík uvedl, že ve skutečnosti nikdo neví kolik to přesně stálo, zda 70 mil, 75 mil nebo 80 milionů. Na to reagoval P.Orel, že je všechno jasné, transparentní, všechno je ve smlouvách. Na námitku ohledně nárůstu ceny za vícepráce ale pak reagoval : "o víceprácech nevím ..." P.Kramoliš se připojil, že ze smluv sumu známe, ale neznáme sumu konečnou, nikdy nebyla zveřejněna.Příbuzná témata :
Odstřihnutý konec předvolební besedy při repríze
Předvolební beseda na kanále TV Polar (1.část)
Beseda k strategickému plánu
Televizní výroky našich obecních politiků
Vyváženost zpravodajství nebo "režimní propaganda" ?
Beseda v nepřímém přenosu
Beseda TV Polar poprvé živě