Řečnická otázka z ustavujícího zastupitelstva města


Z vystoupení M.Šturma :

".... musím rovněž zkonstatovat, že jsme věnovali relativně velké úsilí, jednoměsíční úsilí přesně řečeno, ustanovení pravostředové koalice v tomto městě, tak jako vnímáme, že voliči nám ten mandát postavili, a tak jako jsme doufali, že se tomu stane. Po všech jednáních, kterému jsme skutečně věnovali hodiny, a ti kdo se toho zúčastnili ví, že mluvím pravdu, hodiny času, možná skoro dny času, jsme dospěli do slepé uličky, kdy pravostředová koalice vznikající bohužel nedociluje patnácti hlasů, které jsou potřebné pro zvolení starosty města a rady města a místostarostů vzhledem k tomu, že jeden z pravicových subjektů a to je TOP 09 v podstatě nám dlouhodobě spolupráci odmítal a nakonec jí odmítnul. Vzhledem k dalším skutečnostem, že naprosto v rozporu s mandátem, který občané tohoto města dali zastupitelům tohoto města, dochází zde k vytvoření levicové koalice mezi ČSSD, KSČM, nezávislou iniciativou a TOP 09, tak zastupitelé za ODS tímto prohlašují, že vhledem k tomu, že nemůžeme pokračovat v této politice úspěšného vedení města a nejsme schopni prohlasovat, nebudeme podávat žádný návrh a současně za klub zastupitelů ODS prohalšuji, že se ani nebudeme účastnit dalších hlasování".


Z vystoupení paní Šturmové :

„Ráda bych položila takovou řečnickou otázku protože asi těžko mně na ní bude odpovězeno, ale za občany tohoto města se chci zeptat jaký je to systém, když voliči provedou volbu, dají tím jasně najevo co chtějí, aby se odehrálo ve městě a potom se odehraje něco naprosto a naprosto diametrálně odlišného. Jak je možné, že zástupci pravicové strany podporují levici a jak je možné, že není naplněno poselství voleb“.Komentář :
Když p.Šturmová položila dotaz za občany města, je tedy snad možno zase za některé občany města i odpovědět. Jeden názor je takový, že např.celostátní volby vyhrála ČSSD, občané dali jasně najevo co chtějí, ale vládne ODS. ČSSD tedy nenašla své partnery, aby sestavila vládu, tak jako ODS ve městě nenašla partnery nebo lépe, nenašlo se dostatek zastupitelů, kteří by podpořili dosavadní zástupce a představitelé ODS. Pokud by toto přirovnání nepostačovalo, tak je možno naprosto shodných výsledků najít v jiných městech dostatek, kdy vítězové voleb neměli dostatečný koaliční potenciál a zůstali v opozici. Praha rovněž může posloužit jako jeden z mnoha případů.

Další otázkou může být, proč nechce se stávajícími představiteli ODS někdo „kamarádit“? Proč se dokonce samotná ODS v N.Jičíně rozdělila a vzniká tak další politická strana ODS? Je tento úkaz obvyklý, není to dostatečnou odpovědí, nad kterou by se měli zamyslet stávající představitelé ODS? Někteří občané taky argumentují tím, že si svou arogancí a chováním, které se po mnoho let jen stupňovalo, sami tento stav zavinili. Že byli často přehlíženi, odřezávání od informací, byly ovládány sděl.prostředky, viz prohlášení M.Šturma na zastupitelstvu města : „My si to platíme, my si budeme rozhodovat, co tam bude“. A tak postupně ztratili jejich důvěru. Z další kritiky bývá uváděno : podivné majetkoprávní prodeje, nevyřešená dopravní situace, zpochybněné odměny a platby právních služeb další právní kanceláře a s tím podezření na zneužívání pravomoci, likvidace městs. koupaliště, nepřiměřená podpora basketbalového klubu, v podstatě neexistence průmyslové zóny, podezřelá výběrová řízení ...

Koalici s komunisty zde ve městě zavedla jako první ODS. Ve volebním období 1998 - 2002 zasedli ODS, KDU-ČSL a Zelení spolu s KSČM do městské rady a přes všechny výzvy a žádosti tuto koalici nezrušili, ale naopak ji obhajovali, viz vyjádření I.Týleho, tehdejšího místostarosty města v tisku :