Tržnice za 16 milionů Kč aneb střechy pod novou střechou

Stavba se staví pro nějaký účel. Obytný dům pro bydlení, stáj pro dobytek, stodola pro uskladnění sena a slámy, továrna pro výrobu něčeho. Pokud projektant stavbu naprojektuje pěknou, podaří se mu skloubit účel a krásu v jednom.

V případě nové novojičínské tržnice se to nějak nepodařilo (11/09). Názory na krásu či ošklivost se liší, jedni to mají za hezkou, moderní konstrukci, výborně ladící s kamenem historické hradby, jiní to posměšně nazývají "Malý Temelín", kdy stavba v nich navozuje pocit podobnosti s chladicími věžemi jaderné elektrárny.

Co se však nepodařilo autorovi určitě, je účel. Kdo kdy z občanů procházel, či byl na tržnici staré, věděl, že počasí má na prodej pod zastřešením vliv. A to jak počasí špatné, tak počasí pěkné. Za špatného počasí vítr hnal dešťové kapky šikmo až na stoly prodejců, za pěkného počasí jim sluníčko devastovalo nabízenou zeleninu a ovoce. A problém nové tržnice je v tom, že tyto problémy nevyřešila, ani nesnížila, naopak katastrofálně zhoršila.

Trhovci jsou ovšem lidé vynalézaví a tak přišli s nápadem, který vypovídá o praktičnosti nové tržnice nejlépe. Nad krajními stoly se objevují stříšky chránící zboží před sluníčkem či deštěm. Takže naše město postavilo střechu za peníz nemalý, nějakých 16 milionů korun tak, aby pod ní byly další střechy které by napravovaly to, co drahá střecha nesplnila. Horší je to, že záměr něco postavit prochází obvykle několika stupni moudrých lidí. Projektant jim donese malůvku, moudří lidé si jí prohlédnou a buďto ji pochválí či dají připomínky, potom se vypracuje projekt, opět schválí či neschválí a stavba se postaví. Kdo byli v případě naší nové novojičínské tržnice ti lidé, kteří návrh shlédli a nepřišli na vady se neví, ale jistě to moudří lidé nebyli. Nahradili stavbu nepěknou, ale jakž takž účelnou, stavbou drahou, možná pěknou, ale neúčelnou. Zajisté by měli občané vědět, kdo se na onom zmetkovitém díle podílel od projektu počínaje, přes schvalovací řízení, takže jednoho dne tady na těchto stránkách tato informace bude. Nikoliv jako nějaká odveta, ale pro pořádek, aby občané věděli kdo za jejich peníze schvaluje takové stavby.

Elipsovité otvory ve střešní konstrukci překryty plachtou

Tržnice asijského typu nacházející se hned vedle nové městské tržnice (v pozadí)

Celá záležitost má ještě jeden háček, ještě jednu podivuhodnost. Zatím co bývalá konstrukce tržnice nejspíše urážela svým vzezřením vojenského autoparku vytříbený jemnocit novojičínských radničních milovníků krásy, tak léta jim nevadí ještě horší bouda o pár desítek metrů dále. Ta sice stojí na soukromém pozemku, který soukromník získal svého času od města na stavbu domu, ale dnes již se jedná nikoliv o stánek, ale o stavbu pevně spojenou se zemí. Ale známe to, když se nechce, tak se nevidí, slepí jsou úředníci stavebního úřadu, památkáři /jinak velmi aktivní/, Klub rodáků i zvolení funkcionáři již nějakéto volební období. Proč tomu tak, nechť si domyslí čtenář dle svých znalostí místních poměrů sám. Možností jejich slepoty a nečinnosti je několik, známosti, peníze, nedbalost. Ale možná jsou tak zaneprázdnění práci pro lid, že to prostě desítku let přehlédli ...

(Vl)