Městské vysílání TV Polar

Beseda k 20.výročí listopadové revoluce Nemalé peníze platí město Nový Jičín firmě Polar za zajišťování natáčení, vysílání zpráv a televizních diskuzí. Pokud se týká zpráv, tak při letitém sledování, rozumějme vysílání jenom dobrých zpráv o představitelích města, v případě televizních diskuzí se redakci tato servilnost zajišťuje hůře protože chtě nechtě musí redakce přizvat i nějakého "šťouru" co potom v přímém přenosu řekne věci radnici a jejímu osazenstvu nemilé.

Aby toho nebylo příliš, tak je v diskuzi jen pár účastníků, z toho šťoura v nejhorším případě jeden, v lepším žádný. Léta to redakce zdůvodňuje nedostatečnou kapacitou místnosti, kde se diskuze natáčí, jako by v současnosti přesunutí do jiného prostoru, třeba do nové radniční auly byl značný technický problém. Na jedné webové stránce TV Polar Ostrava, si však můžeme všimnout nabídky přímých přenosů odkudkoliv (dnes již tato stránka neexistuje). Že by to platilo pro všechny, jen ne pro své pracoviště v N.Jičíně? A tak nedostatečná kapacita natáčecí místnosti a neochota redakce to řešit, včetně vysílání jen dobrých zpráv, se léta podepisuje na informovaností občanů a samozřejmě i na volebních výsledcích.

Jako před minulými volbami, tak v případě diskuze při příležitosti 20. výročí listopadu 1989, i letos bude televizní diskuze nejspíš jenom pro malý kroužek zástupců politických subjektů, kandidujících do městského zastupitelstva. Udělat televizní diskuzi ve větším prostoru, dokonce snad v aule městského úřadu či jiném větším sále, nedejbůh s účastí veřejnosti, totiž neodpovídá letité stranické linii Novojičínské radnice, vytýčené MVDr. Šturmem, který jak známo prohlásil " My si to platíme, my budeme rozhodovat co tam bude".

Poznámka: Právě při příležitosti 20.výročí listopadové revoluce bylo redaktorkou odmítnuto, že by se besedy mohlo zúčastnit 5 diskutujících neboť dle jejích slov, to není tech.vůbec možné. Dokonce reagovala tak podrážděně, když pozvaný zástupce OF navrhoval, aby na besedu byl přizván ještě někdo další z iniciátorů revoluce v N.Jičíně, že jej odmítla s tím, že tam pak nemůže být přítomna ona a ať si to moderuje sám. Nynější předvolební beseda však dokazuje, jak bylo vyjádření redaktorky účelové neboť dikutujících ve studiu bylo právě pět.

(Vl)