Videozáznam z posledního ZM (16.9.2010) nebyl pořizován, proč?

Z jednání zastupitelstva města se pravidelně pořizuje videozáznam, který si pak občané mohou shlédnout prostřednictvím městského kanálu TV Polar. Na posledním zasedání zastupitelstva dne 16.9.2010 přes důležitost projednávaných bodů, však pro údiv samotných zastupitelů, nebyl tento záznam pořizován. Ani dotaz, který na jednání zastupitelstva byl položen, nebyl zodpovězen. O to větší pak tato skutečnost vzbudila podezření, že se tak stalo záměrně. Nehledě ke smlouvě se společností TV Polar, jsou občané znenadání a nečekaně odříznutí od informací, které jim náleží, což bylo ještě nedávno vedením radnice prezentováno jako samozřejmost.

Když byl na samotném zastupitelstvu přítomný pracovník TV Polar dotázán, proč jeho kolega nedorazil a nenatáčí toto jednání, odpověď zněla, že čekal, až bude jako obvykle osloven a dostane pokyn, který prý ale bohužel nepřišel. Očekával však, že se tak ještě stane do konání zastupitelstva, ovlivnit to ale sám, dle jeho slov, nijak nemohl.

Oficiálně byl tedy dotázán ředitel TV Polar a zde je jeho odpověď :


Je nyní na posouzení Vás, vážení čtenáři, jaký závěr si uděláte.prezident BK M.Vaigl

Další pikantérií dokreslující toto počínání bylo, že na bod programu - schválení 3 milionového příspěvku Basketbalovému klubu s.r.o. se najednou jiný pracovník TV Polar v sále objevil a projednávání zaznamenával, poté opět odešel (nejednalo se o téhož pracovníka, co natáčí celý průběh jednání). Někteří zastupitelé tento moment ohodnotili slovy, že se přece muselo posvítit na ty případné nepřející zastupitelé, co by nechtěli přispět tak preferovanému sportu, který se stará o zviditelnění města. Nebylo by např. na mzdy hráčů a jejich existence by byla ohrožena.
Mimochodem dotaz, na co bude tento 3 milionový příspěvek konkrétně použit, nebyl opět odpovězen i přes přítomnost prezidenta klubu M.Vaigla, který přišel spolu s fanclubem BK žádost zdůvodnit a podpořit.
Připomínku, že se může strhnout lavina takovýchto žádostí, starosta města vysvětluje, že v tomto případě jsou připraveni pomoci, jako se stalo např. u fotbalového klubu m.j. částkou třiceti tisíc Kč.