Návrat na hlavní stranu Otevřít příspěvky roku 2011

Čičmunda si z porušování zákonů těžkou hlavu asi nedělá …

Čičmunda - rozuměj bývalý starosta N.Jičína I.Týle, jak se sám nazval v jednom z článků MF DNES, se opět potýká se zákonem. Ten poslední delikt, kdy bylo Nejvyšším soudem ČR rozhodnuto o porušení zákona starostou N.Jičína I.Týlem se týkal podepisování smluv v období mezi volbami, kdy neměl tuto pravomoc danou a jako starosta se zaniklým mandátem nesměl s majetkem města vůbec hospodařit. Celou záležitost šetřil také na podnět zastupitelstva města kontrolní výbor (KV). Podrobněji zde ve zprávě KV.

Nyní se na stránkách tisku a to hned na titulní straně, konkrétně již zmíněné MF DNES objevilo, že zastupitel I.Týle opět porušuje zákon. Některé funkce jsou ze zákona neslučitelné a není je tedy možno, zcela pochopitelně, vykonávat současně. A člověk, který si na sebe nabere přehršel takových různých samosprávných, politických a jiných funkcí, pak v tom docela ztrácí přehled a neví, že jsou některé v kolizi. Je až úsměvné, když se můžeme setkat s politiky velmi universálními, kteří dovedou a rozumějí všemu a mohou být třeba ministry spravedlnosti a na to hned ministry obrany, apod. V případě býv.starosty I.Týleho se jedná o to, že vykonává mj. funkci krajského zastupitele a také nyní zároveň pracuje na Úřadu práce - krajské pobočce, na jmenované pozici vedoucího oddělení nepojistných sociálních dávek.Novinový článek MF DNES :


Ona v tom může být totiž ještě další nezákonnost, a sice neoprávněné obohacování neboť krajský zastupitel pobírá finance za svůj mandát a přičítá se k tomu ještě částka za členství v komisích, výborech, apod. A jak to pak může vypadat, když takový šéf dávek pobírá sám dávky nezákonně? Samizdat už v minulosti uváděl malý exkurz do finančních požitků zmíněných politiků, takže jen připomeneme, že už v roce 2005 měl I.Týle odměnu za krajského zastupitele 20 300 Kč měsíčně. A na kolik že si takový obyčejný čičmunda přijde v takovém obyčejném úřadě jako je Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ostravě? Ale no tak … zde přece o peníze vůbec nejde …

Někteří voliči se také pozastavují nad tím, jak si v tak těžké době získání zaměstnání, dovedou bývalí funkcionáři zajistit další významné posty a místa. Že např.bývalý tajemník měst.úřadu a Týleho kolega T.Vindiš, za své pochybení a nezákonnosti, které mu vytkla kontrola ministerstva vnitra, řediteluje základní a mateřské škole v Suchdole n/O.
A proč ne … o peníze zde přece vůbec nejde ...

Některé další trestuhodnosti a neobvyklé počínání zmíněných představitelů města :

Kauza I.Týleho a trestní oznámení na jeho osobu

Zpronevěra na Komenského škole a lži místostarosty Vindiše

(red)