Návrat na hlavní stranu Otevřít příspěvky roku 2011

Zastupitelstvo kraje o I.Týlem nehlasovalo, bude konat ministr?

Členové krajského zastupitelstva s předsedajícím hejtmanem J.Palasem nedbali podnětu z řad veřejnosti, ani nálezu Ústavního soudu ČR sp.zn. IV. ÚS 420/2000, a rovněž ani názoru ministerstva vnitra, a na zasedání zastupitelstva dne 14.12.2011 o zániku mandátu I.Týleho nehlasovali.

Jelikož tak zastupitelstvo neučinilo s tím, že I.Týle se již dodatečně vzdal neslučitelné funkce (25.11.2011) na úřadu práce, měl by nyní konat ministr vnitra. Týle vykonává neoprávněně v rozporu se zákonem mandát v krajském zastupitelstvu od 1.8.2011, kdy nastoupil do neslučitelné funkce na úřadu práce. Zastupitelstvo tak mělo učinit ze zákona na nejbližším zasedání již 21.9.2011, což se nestalo. A i když se I.Týle nyní dodatečně vzdal funkce na úřadu práce, skutek z porušení zákona jednou byl spáchán a to dokonce po dobu téměř čtyřměsíční, což mělo zastupitelstvo kraje činit ze zákona a mandátu krajského zastupitele tak I.Týleho zbavit. Nyní je tedy celá kauza v rukou ministra vnitra.

Jeden z článků k tomuto tématu (Český rozhlas 15.12.2011) :


(red)