Návrat na hlavní stranu Otevřít příspěvky roku 2011

Příjmy našich představitelů na radnici

Většina politiků, ať už těch vrcholových nebo obecních a taky zaměstnanců úřadů, kteří jsou placeni z našich daní, úzkostlivě brání své příjmy a požitky zveřejnit. Jeden z důvodů může být ten, že by občané mohli porovnat jejich příjmy s odvedenou prací a to by mnohdy nemuselo být přímo úměrné.

Samizdat v minulosti již zmínil např. bývalého starostu I.Týle a jeho příjem (r.2005) v tomto příspěvku.

Současné vedení uvolněných zastupitelů z utajování zmíněných informací podezírat nemůžeme. Ne jejich vinou se však stalo, že požadavek na poskytnutí informací o příjmech uvolněných funkcionářů a vedoucích odborů na úřadě, byl zamítnut. Stalo se tak jednomu ze samotných radních, který o tyto informace oficiálně požádal. Radní tak jednal na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, který vydal jednoznačný verdikt, že platy a odměny veřejných zaměstnanců mají být veřejně přístupné.

Zde je rozsudek NSS a zde komentář k tomuto rozhodnutí.

Než bude vyřízeno odvolání radního k jeho žádosti o poskytnutí informace o výši odměn vedení a příjmů některých ved.pracovníků úřadu, pokusíme se tedy názorně vypočíst výši měsíční odměny uvolněného starosty z příslušného nařízení vlády č. 37/2003 Sb. :

1) Počet obyvatel se zaokrouhlí na celé stovky nahoru (počet obyvatel hlášených k tr. pobytu k 1.1.2011 je 24 463 obyvatel), tj. 24 500 obyvatel.
2) Pevná částka poskytovaná za výkon funkce uvolněného starosty je 26 054 Kč (vyhledá se v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve sloupci 1).
3) Příplatek podle počtu obyvatel je nutno vypočítat (25 663 Kč + 21,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 20 000 obyvatel), tj. 25 663 + 967,50 = 26 630,50 Kč (vyhledá se v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, ve sloupci 9).
4) Pevná složka + příplatek = 26 054 + 26 630,50 = 52 684,50 Kč.
5) Výsledek se zaokrouhlí na celé koruny nahoru, tj. 52 685 Kč.
6) Měsíční odměna se zvyšuje v obci s rozšířenou působností v souladu s § 1 odst. 3 písm. a) bod 1. nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o částku 3 000 Kč.
7) Celková měsíční odměna starosty Nového Jičína v roce 2011 tedy činí 55 685 Kč, jedná se o částku před zdaněním a před povinnými odvody.

starosta B.Gelnar: 55.685 Kč
uvolnění místostarostové: 47.931 Kč
uvolněný radní M.Grestenberger 40.833 Kč
neuvolnění radní 2.081 Kč
(zde se navyšuje odměna za členství v komisích a výborech)

Poznámka : Předcházející starosta (I.Týle) a uvolnění místostarostové pobírali odměny o cca 3000 Kč vyšší z důvodu většího počtu obyvatel (Libhošť) a nepatrně odlišných sazeb předešlého nař.vlády.

Sociální případy sociální sítě ponecháme bez komentáře :

(MU)