Návrat na hlavní stranu Otevřít příspěvky roku 2011

Rozdíl v podávání informací občanům

Podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je město povinným subjektem k poskytování informací vztahující se k jeho působnosti. Jak může být však rozdílná odpověď na některé konkrétní osoby a jejich finanční požitky, můžete zhodnotit na těchto dvou případech. Zatímco na nynějšího místostarostu byla odpověď vypracována podrobně a kompletně, tak na bývalé vedení se žádost jednoduše zamítla :

1.dotaz na místostraostu P.Kramoliše, kde odpověď byla vypracována vedoucím odboru organizačního Mgr. Z.Petrošem :

2.dotaz na finanční odměňování bývalého vedení a ved.pracovníků včetně tajemníka, kde zamítavou odpověď obsáhle zdůvodnil jak vše nejde, tentýž vedoucí odboru organizačního Mgr. Z.Petroš :(MU)