Vzrušená debata na 15. zasedání ZM, ODS nechce Hotel Prahu …

V pondělí 5.11.2012 se uskutečnilo 15.zasedání zastupitelstva města, kde hned v úvodu I.Týle (ODS) rozčeřil poklidnou atmosféru jednání, když vystoupil s kritikou zprávy kontrolního výboru (KV), ve věci pověření řízení TSM M.Grestenbergrem (ČSSD), kde podnět k šetření zadával on sám. Uváděl, že ani nic jiného od KV neočekával a nedělali si iluze (jako ODS) vzhledem k tomu v jakém složení KV funguje. Že uvedený výklad v kontrolní zprávě není přesný, že se s tím KV nevypořádal a že ODS požádá o prověření jiný orgán. Na to odpověděl předseda KV Dr.Kobsa (nezařazený), že ani nemá moc chuti reagovat na slovní průjmy pana Týleho co se týče KV, že výbor není soud a vydává nálezy pro zastupitele ve svém nejlepším vědomí, aby oni sami vznesli konkrétní, dané připomínky, což on akceptuje. Musí se však důrazně ohradit, že by KV pracoval na něčí zakázku nebo účelovým způsobem měnil svoje nálezy. Činnost KV je naprosto průhledná, veřejnost má možnost se podívat na všechny záznamy zasedání a na všechny nálezy KV. Nakonec konstatoval, že v tomto volebním období konečně KV pracuje, kdy za období starosty I.Týleho nedělal KV téměř nic. Další člen KV Dr.Dorazil (ČSSD) pak připomněl, že členem KV je také Ing.Chrustawczuk (ODS), a že si nevšiml, že by tento zástupce za ODS měl k této zprávě nějakou připomínku a sám přece hlasoval pro nález (ověření - zápis KV).

Významným bodem jednání pak bylo přijetí daru od Moravskoslezského kraje, a sice historické budovy Hotelu Praha do vlastnictví města. Toto projednávání již bylo na programu poněkolikáté. Vedení města k tomu uskutečnilo seminář, umožnilo zastupitelům prohlídku budovy a nechalo vypracovat znalecké posudky. ODS ústy I.Týleho se tomuto přijetí daru brání, poukazuje na velké náklady spojené s údržbou a rekonstrukcí, dlouhodobou zátěží pro město a také, že k tomu nebyla uskutečněna širší diskuze veřejnosti. Také uvedl, že se ODS dalšího projednávání tohoto záměru nezúčastní a pro něj hlasovat nebude. Člen ZM Mgr.Pometlo (nezařazený) obhajoval tento záměr, neboť ve městě chybí kulturní zázemí, jehož vybudování měly snad všechny strany ve volebním programu a pokusy s přijetím nemovitosti a následnou rekonstrukcí býv."J" klubu, mu připadaly až fantasmagorické, tak nerozumí tomu, proč tuto příležitost a šanci nyní neuchopit. Taky by se nechtěl dočkat něčeho obdobného, jak bylo vypořádáno s historickými Hücklovými vilami, které nakonec zchátraly a staly se téměř ruinou. Člen ČSSD M.Rešl zhodnotil stav budovy z pohledu profesního správce budov a údržby jako překvapivě dobrý, oproti budově Mendelovy stř.školy, kterou by město zase darovalo Kraji. Nakonec tento záměr byl přijat, kdy kromě ODS, která jak bylo zmíněno nehlasovala, záměr nepodpořili G.Žitníková (KDU-ČSL), J.Adamec (KDU-ČSL) a P.Orel (SZ).

Zvýšení poplatků formou obecní vyhlášky za odvoz domovního odpadu, vzhledem k rostoucím cenám, bylo na ZM diskutováno snad ze všech stran. Zástupce starosty Ing.Kramoliš (SNK) uvedl, že se jedná o navýšení nepatrné, kdy za jeden měsíc vyjde částka o 8 Kč vyšší. Navíc tato koalice již s dalším navýšením v tomto volebním období nepočítá. Pro názornou ukázku, činily v roce 2007 náklady na svoz odpadu přes 15 mil Kč a v roce 2011 už téměř 19 mil Kč. Na to M.Šturm (ODS) uvádí, že částka byla fixní od roku 2008 (poslední navýšení ODS) a kritizuje vytahování peněz z kapes poplatníků, namísto motivace občanů k likvidování odpadu ekologicky a nenákladně. V tomto smyslu podal protinávrh, který nakonec stáhnul. J.Adamec (KDU-ČSL) se přimlouval za to, aby k navýšení nedošlo, neboť u rodin s vyšším počtem dětí pak jsou počty jiné (pozn.redakce - u pěti členné rodiny navýšení o 480Kč). K.Konečná (KSČM) pak reaguje na M.Šturma : "Vy jste pane Šturme lhal, když jste uvedl, že se poplatky nezvýšily za posledních 5 let, suma nebyla konstantní, je to lež". Při závěrečném hlasování a odsouhlasení vyhlášky 17- ti hlasy, byli proti jejímu přijetí G.Žitníková (KDU-ČSL), J.Adamec (KDU-ČSL), D.Chrustawczuk (ODS), M.Šturm (ODS) a P.Jaroň (ODS).

V bodu "Různém" vystoupil z řad občanů Š.Apjar a rozhořčeně kritizoval vystoupení V.Dorazila na minulém ZM. Samizdat jej zaznamenal zde. Vyčetl V.Dorazilovi, který byl pověřen řízením a transformací byt.podniku, že při hodnocení BPM na minulém zasedání, bylo jeho záměrem poškodit dobré jméno jeho firmy a taky poukazoval na to, jak utrpěla jeho pověst řádného občana a čestného sportovce.
Pozn. redakce : To však vzalo rázem za své např. pro redaktora serveru samizdatu, když k němu zezadu přistoupil a vulgárními vyhrůžkami fyzického násilí se jej snažil umlčet, pokud jej bude fotit.
Doslovný přepis záznamu, který má redakce samizdatu k dispozici : "Já ti radím, nechej toho, nefoť mě, nebo tě zřežu za to tak, že se zeser.. ..."
Takové počínání máme za zcela bezprecedentní.


(red)