Fakta a svědectví o auditu

Podívejme se nyní a porovnejme na faktech, co všechno se může přihodit, když se z vládní strany stane strana opoziční a jak funguje náhlá ztráta paměti :

Je známo, že již za vlády starosty I.Týleho (ODS), chtěla ODS v roce 2005 uskutečnit rovněž personální audit, který nyní již ze strany opozičních lavic nemilosrdně kritizuje a až zesměšňuje. Teď, když je u kormidla ČSSD, která jej nechala provést snad ze stejných pohnutek, aby se našly rezervy a co nejhospodárněji ušetřilo, vadí opoziční ODS dokonce i vynaložené finance na takovýto audit. Náklady dle nynějšího místostarosty P.Kramoliše (SNK) budou činit 290.000Kč. A navíc tento audit obsáhl i šetření příspěvkových organizací, na rozdíl od plánovaného auditu ODS, ke kterému byl na MěÚ nalezen i návrh smlouvy o dílo na provedení auditu ze dne 28.11.2005 za cenu 675.920Kč, přičemž uzavření smlouvy nakonec v zastupitelstvu neprošlo.

A nyní se konečně podívejme, jak tomu za vlády exstarosty Týleho skutečně bylo a jak se on sám tehdy o audit zasazoval. Ač by se mohlo někomu zdát, nejde o žádnou fotomontáž, či něco obdobného, tak totiž hodnotí sama historie navzdory ztráty paměti některých zainteresovaných :(red)