Jako u snědeného krámu …

Na 16.zasedání zastupitelstva města (17.12.2012), si bývalý starosta I.Týle (ODS) s porušováním jednacího řádu, který si zastupitelstvo samo schválilo, těžkou hlavu nedělal a jal se kritizovat dosavadní koalici i přes stanovenou dobu rozpravy k projednávané problematice, dokud mu toto porušování řádu nebylo již poněkolikáté připomenuto. To však nebylo ani dle B.Gelnara (ČSSD), který Týleho k tomuto umravnění vyzval, asi tak ostudné, jako to, že kritizuje něco, co sám zapříčinil, respektive jeho dlouholetá koalice ODS s jinými stranami, včetně KSČM.

Tak např. I.Týle nešetřil kritikou dosavadního stavu průmyslové zóny, ptal se proč nejsou v rozpočtu na rok 2013 uvolněny žádné peníze na průmyslovou zónu, když si v závěru pak svou větou, že nedoporučuje, aby byly prostředky do rozpočtu zakomponovány, protože by ty peníze zůstaly zakopány v zemi, sám protiřečí odpověděl. B.Gelnar na to reagoval, že žasne nad odvahou I.Týleho, jako představitele ODS, o průmyslové zóně vůbec mluvit. Výběr pozemku pro zónu je katastrofa, vyhozených 8 mil. Kč jenom za to, že se minulá, městská vláda nepodívala nahoru, že jim tam vede vysoké napětí a muselo dojít k přeložce, ztratilo se 10 mil. Kč na dohodové řízení, nevyužili ani toho, že jim mohla posloužit blízká Kopřivnice svými podklady a příkladem. Kde jsou ty další náklady, kromě těch nerealizovaných 18 mil Kč, pokračoval ing.Gelnar, a vy tady mluvíte o průmyslové zóně, kdy my dneska jednáme s firmami o obsazení zóny dle reálných parametrů?

Když bychom nahlédli do historie průmyslové zóny, o které tento server samizdatu psal mnohokrát, nebude zatěžko zjistit, že vládnoucí ODS za 10 let budování průmyslové zóny, někdy taky nazývané průmyslovým parkem, „vybudovala“ akorát billboard stojící léta u silnice, který hlásal, že se zóna připravuje a kde bylo tel.číslo, již pochopitelně dávno neplatné, kam se měli potenciální zájemci hlásit. A tak investoři točili neexistující číslo, neexistující zóny. Pikantní na této záležitosti ještě bylo, že za tento billboard město po celá léta platilo, neboť stál na cizím pozemku. Je opravdu odvážné, nebo spíš troufalostí, udělat z ostudy a průšvihu, který tehdejší vládnoucí koalice z průmyslové zóny měla, nakonec nějaké pozitivum a ještě kritizovat snahu o nápravu věci.

Na kritiku sestavení rozpočtu a jeho kapitol, bylo m.j. odpovězeno starostou města J.Dvořákem (ČSSD), že tento rozpočet se nesestavoval nijak lehce a už zde není období hojnosti, jak tomu bylo doposud. A kdo se nechoval jako řádný hospodář, byla právě bývalá koalice ODS. I přes obrovské úspory, které přinesly např.elektronické aukce (17,5 mil. Kč), příjmy a dotace jsou stále menší a město již nemá dostatek financí z prodeje nemovitostí, jak tomu bylo dříve, neboť minulá vláda už všechno prodala a my už nic prodávat nemůžeme …

(red)