Mimořádně mimořádné zastupitelstvo města

Takto by se vskutku dalo nazvat poslední jednání a konání zastupitelů města N.Jičína. Jak už bylo zmíněno v předešlých příspěvcích tohoto serveru, žádala opozice (ODS, KDU-ČSL, Zelení) již na jimi svolaném zasedání zastupitelseva (ZM) dne 13.3.2012 projednání proběhlého auditu, které však nezískalo nadpoloviční podporu. A jelikož rada města připravovala s vedením úřadu k této věci spolu s informacemi také konečné stanovisko, avizovala koalice, že se k tomuto problému uskuteční mimořádné ZM a ještě před tím také seminář k celé problematice zmíněného auditu.

Seminář proběhl 27.4.2012 a mimořádné ZM právě nyní 30.4.2012. Již na opozicí vyvolaném ZM (13.3.2012), bylo kuriózní, že sám svolavatel a tehdejší předseda ODS M.Šturm hlasoval proti svému návrhu programu o projednání auditu. Nyní na tomto mimořádném ZM zase např. G.Žitníková (KDU-ČSL) na výzvu B.Gelnara (ČSSD), aby zastupitelé vznesli své konkrétní připomínky k auditu Žitníková uvedla, že není připravena neboť nemá tyto materiály ani u sebe. A jelikož je právě v tuto dobu Filipojakubský slet čarodějnic, kam patří, tak musí už stejně odletět. Zda úsměv na tvářích některých zastupitelů vzbudilo její žertovné rozloučení nebo to, že již od března, kdy rovněž žádala o mimořádné zasedání ZM k problematice auditu a nyní po měsíci není připravena a nemá žádnou konkrétní připomínku před sebou, není až tak podstatné, ale může vzbudit úsměv a pochybnosti zase u občanů a voličů.

(red)