Nový starosta a místostarostka zvoleni

Změna programu 9. Zastupitelstva města N.Jičína (ZM), konaného dne 6.2.2012 a zvolení nového starosty, jak bylo zmíněno v předešlém příspěvku, se přece jen uskutečnila. Jen krátce před konáním samotné schůze zastupitelstva, se na webu města objevila změna programu, kdy si patrně vedení města uvědomilo svou chybu a na poslední chvíli chtělo tuto věc napravit, avšak pro občany a voliče již bohužel bez významu. Následně taky z webu tato aktualita nenávratně zmizela. A dokonce až další den, po konání ZM, přibyl na webu nový příspěvek od tisk.mluvčí (bez datumu vložení), že bude volen starosta, aby to snad vypadalo, že tam již byl před konáním zastupitelstva. Tak nějak se bohužel falšuje a antidatuje minulost.

Na samotném jednání ZM pak rezignoval na svou funkci starosty a člena rady města B.Gelnar (ČSSD). Učinil tak ze zdravotních důvodů, kdy i jeho absence byla mimochodem již dříve předmětem kritiky opozice. Na jeho místo byl zvolen dosavadní místostarosta J.Dvořák (ČSSD). Co však nebylo v programu ani po úpravě změněno, byla volba nového místostarosty, respektive místostarostky B.Faluši (ČSSD). Pro dosavadní koalici možná logické vyústění v náhradu za místostarostu J.Dvořáka, avšak ne už tak zcela v souladu s volebním programem ČSSD a jejich předvolebními proklamacemi. Připomeňme, že současná koalice si zvolila v rozporu s programem ČSSD, už na ustavujícím zasedání 4 uvolněné funkce (starosta, dva místostarostové, uvolněný radní). Nyní měla ČSSD možnost vše napravit, zvlášť když má dojít k zeštíhlení úřadu a rozpuštění některých složek či příspěvkových organizací, jak již samotný nový starosta dle závěru auditu avizoval. Uvolněný radní M.Grestenberger se mohl stát legitimním místostarostou a ČSSD by tím i napravila onu zpronevěru svého předvolebního slibu. Vůle vládní ČSSD však byla jiná.Tisková zpráva

(red)