O morálce na 14.jednání zastupitelstva města (17.9.2012)

Když zastupitelka za KDU-ČSL G.Žitníková začala napomínat a kárat radního V.Dorazila (ČSSD), který byl pověřen řízením Bytového podniku města (BPM) a měl za úkol tento podnik transformovat, asi ani netušila, čeho se nakonec dopustí.

Jak chtěla moralizovat a o morálce kázat, tak sama bohužel přímo ukázkově předvedla, jak lze dát vale korektnosti, ke které vyzývala a jak by to politikaření nemělo právě vypadat. Vyčetla panu Dorazilovi, že prezentuje na zastupitelstvu města (ZM) soukromou korespondenci, a to se nedělá, reaguje na anonymy, což taky není přípustné. Jak ale připomněl paní Žitníkové další radní J.Vávra (KSČM), jednalo se o email, který byl zaslán všem zastupitelům města, čili nešlo o soukromou korespondenci a kde jinde by měli zastupitelé tyto podněty řešit, než na ZM. A když chtěla zastupitelka Žitníková zkritizovat počínání dalšího radního M.Grestenbergra (ČSSD), jak je pohoršující, že tento člověk je radním a zároveň ředitelem bytového podniku, musel ji další kolega taktně opravit, že ani jedno není pravda. A aby těch faulů a nařčení nebylo málo, přidala ještě kritiku předsedy kontrolního výboru (MUDr. M.Kobsy), že on je člen koalice, a přece vždy v minulosti byl předsedou kontrolního výboru někdo z opozice. Z historie lze však jednoduše paní zastupitelce dokázat, jak se opět mýlí a nemluví pravdu. Skutečností je pravý opak a sice, v celé polistopadové historii, až na období 2006 - 2009 (tedy 3 roky), byl v čele kontrolního orgánu vždy zástupce koalice a to převážně z ODS. Taková jsou fakta a takto lze taky bohužel falešně manipulovat veřejnost a klamat své kolegy, jak bylo z vystoupení jedné zastupitelky patrno.

V.Dorazil ve své prezentaci reagoval na podnět a nařčení, které přišlo všem členům zastupitelstva ohledně jeho působení ve funkci pověřeného řízením BPM. Z této prezentace, která vychází ze závěrečné zprávy a poukazuje na různé nepatřičnosti až nezákonnosti, vyjímáme :K této tabulce byl prezentován mj. komentář o rodiných vztazích, panujících na tomto podniku. Majitel fy TEVYB - Š.Apjar měl na BPM zaměstnanou svou manželku, které byl přes rušení BPM prodloužen zam.poměr i po svém důchodovém věku ing.Jakůbkem, jehož dcera má být zase manželkou syna Š.Apjara (z informací samotného Š.Apjara upřesněno, že nejsou manželé, jen spolu žijí víc než 10 let). Š.Apjar (fa TEVYB), dříve člen KSČ, kandidoval nyní do voleb na 18. místě kandidátky ODS.

Výše zakázek firmy TEVYB od BPM Nový Jičín od roku 1994 :
Žlutě zvýrazněno není zahrnuto v celkovém součtu neboť se jednalo o plat pracovníka pověřeného řízením za dva měsíce
(red)