Tak nám zvolili starostu, pane Švejku …

… by se dalo parafrázovat. Znění programu 9. Zastupitelstva města N.Jičína (ZM), na den 6.2.2012 není nijak neobvyklé a od ostatních programů jednání zastupitelstva během roku se nikterak neliší. Kdo však nahlédne do materiálů připravených pro zastupitele, je patrně vyveden z omylu neboť volba starosty, jak zní název jednoho dílčího bodu materiálu, již obvyklý moc není. Takováto událost je pro voliče a občany vždy dost zásadní a nebývá bez zájmu.

Většinou se voliči v průběhu volebního období již moc politickému dění ve městě nevěnují, avšak před volbami a právě z výsledku voleb, či tvoření koalic se zájem zcela logicky zvedne na nejvyšší míru a občané chtějí vědět, kdo bude jejich šéfem a starostou. V N.Jičíně se jakoby jejich radní báli dát na vědomost, že se chystá nějaká změna a do programu nic takového neavizovali. Můžeme se pak jen dohadovat, proč se tak asi děje, zda nemají radní nějaké nečestné úmysly, či se bojí veřejnosti, aby nevzbudili zájem, který by se odrazil nejen v dotazech na své volené zástupce, ale taky přítomnosti voličů na jednání ZM, jako v případech ustavujících schůzí ZM. Proč by jinak přece takovou událost tutlali a voliče neinformovali, že se chystá jedna ze základních změn a rozdělení funkcí ve městě.

Může se také jednat např.o zdravotní obtíže, které mohou vést uvolněné funkcionáře a samotného starostu k podání rezignace a zcela logicky to snad občané pochopí a proto není vhodné se skrývat a utajovat navrhovanou změnu už právě proto, aby nevznikaly spekulace. V N.Jičíně však byla zvolena ta varianta utajování a program, jak již bylo zmíněno, tuto událost, na rozdíl od materiálů, které zastupitelé dostávají před konáním ZM, neobsahuje.

Nezbývá než počkat na jednání ZM, zda nebude program jednání změněn a zda se třeba nechystá ještě další a větší rošáda, která by nemusela být např. v souladu s volebním programem koaličních stran a pak by to zatajování mohlo mít pro voliče jasný důvod jak se zachovat v příštích volbách. To by se pak s programem schůze ZM měnil i volební program politické strany, ale jak to udělat?

(red)