Výběrová řízení (VŘ)

Pro někoho fraška, pro jiného obávané trápení, jindy zase zbytečné úsilí, ale taky snaha o získání kvalifikovaných pracovníků objektivním výběrem z vícero uchazečů. A jak je tomu v N.Jičíně?

Na jednom z proběhlých zastupitelstev (4.5.2012) vystoupil opoziční člen zastupitelstva za Stranu zelených P.Orel a zkritizoval VŘ na pozici ředitele Technických služeb, že nynější koalice obsazuje vývěrovou komisi bez účasti opozice, což je dle něho nebývalé neboť za jejich koaliční vlády (ODS, KDU-ČSL, SZ), byly výběrové komise obsazovány vždy i opozicí. To však netušil, jak si sám lidově řečeno naběhne. Jak se totiž ukázalo a bylo jedním z nynějších radních V.Dorazilem (ČSSD) potvrzeno, tak např. právě na výběr ředitele Tech.služeb (2004), kdy byl vybrán O.Šíma, byla komise v následujícím složení: V.Bárta (ODS), M.Šturm (ODS), L.Dobeš (KDU-ČSL, později ODS), I.Mílek (SZ), P.Orel (SZ), za MÚ E.Bártková a J.Rivec. Z opozice tedy prokazatelně nikdo. Jen pro dokreslení této pikantérie zastupitele P.Orla, je možno shlédnout na dokumentujícím videu i další členku zastupitelstva G.Žitníkovou (KDU-ČSL), jak právě při kritice P.Orla, že si nepamatuje, že by bývalá koalice a bývalá rada, někdy nepřizvala do VŘ opozici, svému kolegovi přikyvuje na důkaz pravdivosti jeho slov neboť právě ona byla totiž v tuto dobu členkou městské rady. Bohužel, jak se prokázalo, toto tvrzení nebylo pravdivé. Pro úplnost nutno dodat, že se pak pan Orel za jeho pomýlení alespoň omluvil.

Nyní zase, dle vyjádření oslovených zastupitelů, exstarosta I.Týle (ODS) nedávno rozesílal emaily svým kolegům v zastupitelstvu, že již dopředu ví, kdo bude obsazen na některá místa vyhlášených VŘ. Dokonce s takovým předstihem, že ještě nemělo být ani známo, kdo je ve skutečnosti přihlášen neboť obálky s přihláškami byly právě v tento termín teprve otevírány a dle pravidel měly zůstat tyto informace ještě důvěrnými. Pro některé úředníky však toto pravidlo patrně neplatilo a z přihlášky jednoho z účastníků VŘ pak unikly osobní údaje, které měly být zneužity, takže tajemnice MÚ podala pro tento skutek trestní oznámení.


Jak absurdní jsou tyto zaručené Týleho předpovědi, co by nynějšího předsedy ODS a dalších politických „vizionářů“, se nakonec přece jen ukázalo neboť jeden ze jmenovaných, který měl VŘ zcela jistě vyhrát, byl členem samotné výběrové komise a v druhém případě byl vybrán zase někdo zcela jiný než ten, pro kterého to bylo dle Týleho domluveno.

Jak kvalitní a užiteční pro město budou nově vybraní uchazeči se však teprve ukáže. Ani sebelepší složená výběrová komise ze zástupců koalice, opozice, apod., nemůže zaručit kvalitu a charakter nových vedoucích a zaměstnanců MÚ.

(red)