Tři zvolení zastupitelé se vzdali mandátu

Voliči zajisté mohli zaznamenat rozdíl mezi jmény zvolených zastupitelů, které zveřejniil např.server Novojičínského samizdatu v tomto příspěvku a mezi zastupiteli, kteří pak skládali slib na ustavujícím zasedáni zastupitelstva města (ZM) dne 6.11.2014. Nebývalý počet třech rezignujících zastupitelů na svůj mandát, nebyl bohužel na tomto ustavujícím zastupitelstvu ani zmíněn, takže neinformovaní voliči jsou z této podivuhodnosti překvapeni.

Podívejme se tedy blíže na to, co se vlastně stalo.

Prvním rezignujícím na své zvolení byl dlouholetý zastupitel za Stranu zelených P.Orel. Ten v letošních volbách získal dokonce tolik hlasů, že ze čtvrtého místa přeskočil i lídra kandidátky a dostal se tak na místo první. Svou rezignací pak zajisté mohl zklamat své voliče, neboť mu důvěru právě těmi preferencemi - počtem hlasů, přece dali a pro práci v zastupitelstvu pověřili. Svůj důvod k odstoupení P.Orel zdůvodnil mimo jiné tím, že po zkušenostech s vyjednáváním po volbách minulých a vnitřním pocitu z celého minulého volebního období, ČSSD nejsou přijatelní partneři. Tento důvod je samozřejmě legitimní a jeho upřímnost může být hodnocena kladně. Pak se však nabízí otázka, zda není rozdíl v hodnocení, jeho dalších kolegů, kteří do koalice s ČSSD, po jeho odstoupení vstoupili. Kolega P.Bártek - ředitel divadla, byl rovněž po celé minulé volební období členem zastupitelstva a nyní se stal právě v koalici s ČSSD místostarostou. Nutno dodat, že místostarostou neuvolněným, což je opět něco v našich podmínkách neobvyklého.

Druhým rezignujícím byla po P.Orlovi (SZ) G.Žitníková za KDU-ČSL. Důvody své rezignace se voliči mohli dozvědět zatím jen přes svého stranického kolegu M.Brože, že jsou osobní. Ani na webových stránkách KDU-ČSL není o tomto odstoupení a významné změně, žádná zmínka. Strana zde naopak uveřejňuje, jak se v poklidné atmosféře dohodla na koalici s ČSSD a SZ. Ovšem tedy bez G.Žitníkové, která rovněž byla po celé minulé volební období opoziční zastupitelkou města a v letošních volbách shodně, jako P.Orel, přeskočila lídra kandidátky, právě M.Brože. Ten se do ZM dostal poprvé, neboť v minulém vol.období, se také jako lídr kandidátky, do ZM ale nedostal.

Třetím rezignujícím se stala opět za Stranu zelených E.Syrovátková. Ta získala mandát po rezignujícím P.Orlovi a důvody rezignace nejsou známy.

Nyní se naskýtá voličova otázka, zda nebyli tak trochu oklamáni. Kandiduje se přece dobrovolně a to s vědomím možné práce a odpovědnosti za případný mandát. Osobní důvody a zájmy, zde musí stranou. Těžko by kandidát uspěl před volbami u voličů s tím, že má nějaké osobní důvody, proč by po případném zvolení nepracoval. Pakliže nemůže spolupracovat s některým politickým subjektem, bylo by čestné to přiznat. Ale ani to nemusí být důvod k rezignaci. V politické, demokratické soutěži, musí být opozice, ta má svou nezastupitelnou úlohu kontroly a také spolupráce se podílet na věci veřejných.

Snad se tedy voliči dozví od křesťanské strany pravdivé důvody odstoupení G.Žitníkové, které dali svou důvěru.

(red)