Absurdismus


Vývěsní skříňka Klubu rodáků na Lidické ulici

Pohled do nástěnky Klubu novojičínských rodáků může někomu způsobit stav, který mnozí asi znají. V jediném okamžiku nevíte, jestli se máte smát či plakat. To, co zvěstovaly informace onoho letáku ve vývěsce bylo v jediném okamžiku zapomenuto neboť pod tímto textem se skvěl podpis - předseda Klubu rodáků Pavel Wessely.

Ač mnozí novojičínští rodáci, nejsou členy onoho, až elitního klubu a tedy nemají do toho, kdo jej vede zdánlivě co mluvit, mnohým to asi jedno není. Absurdnost takovéhoto zvolení patrně převyšuje laťky vysoce minulými léty nastavené. Rodáci si do svého čela totiž zvolili bývalého starostu (což by samotné nebylo nic podivného), kterého však sami a hromadně ještě nedávno peskovali na svém veřejném shromáždění za jeho letitý demoliční přístup k městskému koupališti. Bylo by jen opakováním opakovaně popsaného uvádět zde další příklady toho, jak ve své funkci zacházel s některými památkami a co se za jeho starostenské éry a s jeho přispěním postavilo v ochranné zóně městské památkové rezervace. Pro tato tvrzení jsou nesporná fakta v zápisech zastupitelstva, městské rady a na magnetofonových záznamech z jednání těchto orgánů. Vše je sice požehnáno schválením těchto orgánů včetně orgánů a údů památkové péče, to však nic neubírá na tom, že ony stavby působí jako pěst na oko.

Sídlo Klubu rodáků na Gen.Hlaďo 4 Touto volbou se Klub rodáku začal podobat komparsistům pohádky o císařových nových šatech, kde všichni v rozporu s realitou chválili v jak krásných šatech Jeho veličenstvo kráčí v obavě, aby právě oni nebyli za blbce, který tyto šaty nevidí. Obdobně někteří naší spoluobčané jen neradi připouštějí takovou realitu, která ukazuje věci v plné nahotě a raději hrají absurdní divadlo.

(Vl)