Beseda v nepřímém přenosu

z televizní obrazovky V pondělí 12.1.2004 se měla dle avizované reklamy na okruhu místní televize uskutečnit poprvé za období nynějšího provozovatele TV Polar beseda se zástupci některých politických stran. Výjimečnost měla spočívat v tom, že přímý přenos měl dát možnost občanům klást otázky jednotlivým představitelům. Chvályhodný počin po kterém volají občané už několik let a vždy jsou odbývání zástupci města, jak to prostě nejde provést. Samizdat je toho důkazem.

Jenže ouha, kdo čekal u tel.obrazovky byl zklamán. Škoda, že až po značné chvíli se teprve na obrazovce objevila omluva. Beseda sice byla natočena a odvysílána v dalších termínech, avšak bez toho, že by divák mohl do průběhu zasáhnout svým dotazem a také bez omluvy. Stačilo přitom, kdyby moderátorka uvedla během natáčení jednou větou důvod nezdaru. Anebo textový podtitulek. Mělo se jednat o závadu sítě, kde bylo jiné napětí, které ovlivňovalo zvuk, tak zní alespoň vysvětlení zástupce TV Polar.

K samotnému průběhu natočené besedy by divák mohl uvést, že bylo znát, kdo z diskutujících se rád poslouchá. Je pochopitelné, že starosta města (I.Týle) má nejvíce informací a proto je mu dán největší prostor, ale způsob některých argumentů, kdy překřikuje i moderátora či moderátorku potvrzuje spíš jeho dřívější povolání kantora. Kultivovanější a ukázněnější chování ostatních besedujících pak bylo bohužel na úkor jejich možnosti zasáhnout do debaty. Dalo by se říct, taková je ale doba, ti průbojní vítězí. Jen kdyby jejich argumenty byly taky ještě pravdivé. Takovou perličkou byla jedna věta pana starosty, kdy uvedl, že oponentovi nerozumí, ale to si vyříkají až po natáčení, samozřejmě nemyšleno ve zlém. O některých uvedených nepravdách se zmíníme v dalších příspěvcích, když už nebyla možnost upozornit přímo, nebo taky napříště - 2.2.2004 v 18.00 hod.

(MU)