Beseda TV Polar poprvé živě

z televizní obrazovky TV Polar se po nezdařeném prvním vysílání (12.1.2004) nyní povedlo odvysílat první besedu ze studia v přímém přenosu (2.2.2004). Tématem besedy byla politika zaměstnanosti a také průmyslová zóna. Zúčastnění diskutující byli za ODS místostarosta V.Bárta a radní M.Šturm, za SNK zastupitel P.Kramoliš a za úřad práce zástupkyně ředitele E.Geryková.

Jelikož jsme dosáhli nejvyšší nezaměstnanosti v historii existence úřadu práce (více než 11 000 nezaměstnaných), bylo na zástupcích města, jak by radnice od této alarmující skutečnosti mohla být nápomocna. Namísto toho však místostarosta V.Bárta a radní M.Šturm hledali odůvodnění, jak za tento stav nenesou žádnou odpovědnost. V diskuzi již bohužel nezaznělo, že oba jmenovaní jsou ve funkcích zastupitelů města již deset let. A právě téměř tolik let se připravuje průmyslová zóna, která sice není všelékem na nezaměstnanost, ale určitým způsobem mohla toto neblahé číslo nezaměstnaných změnit k lepšímu. Ze strany zástupců radnice zazněly potíže, které jsou s vlastníky pozemků, jejich neúměrné požadavky, atd. Jakoby jiná města, která neměla zdaleka takový náskok, jako N.Jičín (roku 1996 město získalo jako první certifikát za přípravu zóny), tyto problémy neřešila. Na nesplnění slibu - "Dokončit výkup soukromých pozemků v rámci průmyslového parku", který si dali oba zastupitelé do programového prohlášení minulého volebního období zapomněli. Dokonce plocha pozemku, které město vlastní se nějak zmenšuje, neboť místostarosta V.Bárta uvedl, že ve vlastnictví města je 10 ha. V předloňském roce na tento dotaz položený na zastupitelstvu města odpověděl po vleklých peripetiích starosta P.Wessely, že město je vlastníkem 35 ha. Bývalý starosta P.Wessely (KDU-ČSL), dnes radní, byl ve funkci starosty osm let a jeho účast na této besedě měla být asi povinností.

Supermarket Lidl nacházející se hned vedle náměstí Další neupřímností a matením veřejnosti bylo tvrzení zástupců radnice, že stavbu supermarketu Lidl, (hned vedle náměstí) nemohli nijak ovlivnit. Na telefonický dotaz, zda si radní Šturm myslí, že tento hyzdící supermarket je podporou středního a malého podnikání, kterou měla ODS ve volebním programu, odpověděl, že opět za nic nemohou. Realitou je však fakt, že město bylo účastníkem stavebního řízení, ale hlavně druhá skutečnost, že zastupitelé, jako jediní mají možnost měnit a upravovat územní plán, čímž mohli celou věc regulovat, což se nestalo. Nepomohla ani připomínka opozičního zastupitele za SNK P.Kramoliše (ve funkci 1.volební období), který na adresu obou kolegů uvedl, že město přece vlastnilo část pozemku, kterou dokonce Lidlu prodalo. Až další volající divák musel upozornit M.Šturma na to, že neříká celou pravdu a zda vůbec bylo svoláno zastupitelstvo k územnímu plánu. Odpovědí bylo, jak složité je takovéto schvalování. V.Bárta k tomuto poznamenal, že zastupitelstvo hlasovalo o tom, kdo by byl pro takovouto stavbu. A tak vlastně mimo průzkumu, který vyzněl mimochodem pro supermarket negativně, město paradoxně ještě pomohlo Lidlu také tím, že vystavělo za několik miliónu Kč k tomuto marketu přístupovou silnici.

(MU)