Budování průmyslové zóny či průmyslového parkuČlenové městského zastupitelstva za volební období 1994-98 dostávali každou chvíli do rukou materiály, ze kterých by se dalo usoudit, že záměr zřídit průmyslovou zónu se díky pilné práci městských představitelů a úředníků blíži kvapem k cíli. Vybudovalo se propojení mezi ulicemi Hřbitovní a Suvorovovou, a radnice se hrdě pochválila i v médiích, že naše město mezi těmi prvními obdrželo za vzornou přípravu certifikát ekonomického rozvoje obce. Město také koupilo i některé pozemky v místě plánované průmyslové zóny.

Jenže volební období v roce 1998 skončilo a s tím se zřejmě vytratil zájem staronových představitelů města o zřízení průmyslové zóny. Najednou se občané mohli dozvědět, že další pozemky koupené nejsou, že jejich majitelé chtějí moc peněz, a ústy p.starosty Wesselyho i to, že by bylo lepší než stavět na zelené louce použít dosavadní prázdné podniky a že bývalý Autopal v podstatě řeší nezaměstnanost. Což o to, nebylo by asi správné zbytečně zabírat další a další zelené plochy, nicméně trend současných investorů je stavět levně na zelené louce a stěží je lze přesvědčit, aby namísto toho použili 150 let staré budovy bývalé tabákové továrny. Dozvěděli jsme se dokonce i to, že zatím co jiná města dávají velké peníze do průmyslových zón, nás moc nestála. A tak nevíme, zdali příprava průmyslové zóny, všechny ty studie a malůvky dělal někdo zadarmo, zdali pracovníci odboru, který měl přípravu na starosti pracovali taktéž zadarmo, zdali zadarmo byly i zahraniční cesty a stáže a zdali zadarmo byly i koupeny některé pozemky. Dokonce došlo ke sluchu, že v zamýšleném místě snad ani průmyslová zóna nebude, že se zřídí v jiném místě, a je tedy docela možné, že celý kolotoč příprav, výkupů a zahraničních cest začne znovu.

Město by nemělo ani personální problém, protože vedoucí odboru, který měl přípravu průmyslové zóny na starosti je dosud zaměstnancem radnice. Zřejmě za zásluhy o přípravu dosud neexistující průmyslové zóny dostal významné místo asistenta starosty, funkci, o které hovoří někteří nezdární úředníci jako o trafice. Proč ? Vždyť, příslušný úředník-asistent tabákové výrobky neprodává.

Patrně pro naše městské představitele nemá čas žádný význam, protože za těch několik let už tam či onde investor přišel, postavil a přibral zaměstnance, zatím co naše průmyslová zóna zeje prázdnotou a býlím, lepší by asi bylo říkat a psát průmyslový park, neboť je to významově bližší. Co však naší představitelé neopomněli, je to, že občas zavezou do zmíněné části města návštěvu a ukazují jí, co zde "budují", a taktéž vedle hlavní silnice na Ostravu stojí hrdý městský billboard hlásající, že zde město Nový Jičín buduje průmyslovou zónu. Schází tam však jeden podstatný údaj, totiž že ji "buduje" více než šest let a možná tam ani nebude. Je však před komunálními volbami a to je každý hlas dobrý a není rozdílu, zda to byl hlas získaný za práci pro město a jeho občany či získaný navozením klamného dojmu.

Vl.Šimík