Město Görlitz

Cestovní kancelář měst.úřadu ?

Měsíc květen byl pro novojičínskou radnici měsícem zahraničního cestování. Kromě toho, kdy zástupce starosty Vindiš a p.Kudělková vedli sportovní delegaci do spřáteleného francouzského města Epinal museli naší čelní představitelé cestovat v zájmu města a jeho občanů do Itálie : I.Týle, G.Žitníková, I.Mílek, M.Šrámek.

Zejména město Görlitz v Německu bylo v květnu dalším tak oblíbeným cílem cesty našich zástupců, že městská rada schválila nejprve jedenáctičlennou delegaci : I.Týle, G.Žitníková, I.Mílek, M.Šrámek, M.Lossmann, P.Bártek, J.Kotas, M.Pometlová, B.Gelnar, P.Jaroň, Z.Kudělková, a aby to nebylo málo, tak za týden následovali další čtyři : V.Bárta, J.Raška, K.Kozelský, J.Novosad (jako jediný necestoval na náklady města)

Bývalý starosta Wessely, který po osmiletém starostování odešel do důchodu byl do Görlitz poslán radníma rovnou na týdenní, zahraniční studijní cestu. Jak se píše v usnesení RM - úhrada nákladů s tím spojených z rozpočtu města.

Hromadného výjezdu zástupců obce si nejen média, ale zřejmě ani občané nikterak nepovšimli. Jestliže je jich v našich spřátelených městech potřeba, což může být i užitečné, stálo by za úvahu, aby občané o svých reprezentantech třeba věděli.
(Vl)