Další supermarket v N.Jičíně

Radnice se vymlouvala, že nemůže zabránit stavbě supermarketu na autobusovém nádraží, protože pozemek je ČSAD a to jej firmě pro stavbu supermarketu prodalo.

Jenže kdo se podívá pozorněji na poslední usnesení zastupitelstva města, tak se může dočíst to, že firmě LIDL, tedy investorovi supermarketu je prodáván městský pozemek právě v prostoru vedle budovy autobusového nádraží.

Citace usnesení z 20.zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 27.3.2002 :
č.1424 -prodej části pozemku parcela č. 519/22 (ost.plocha) v k.ú. Nový Jičín – Dolní předměstí (dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 519/45 o výměře 261m2) spol. Lidl Česká republika v.o.s.Praha 5, Stodůlky za cenu 286 800,--Kč/předmět prodeje

A že si soukromá firma považuje pozemku je zřejmé i z ceny kterou za metr čtvereční zaplatila. Přinejmenším byla novojičínská radnice účastníkem stavebního řízení a měla tedy možné páky stavbu supermarketu přinejmenším značně pozdržet, což je pro takového investora věci nemilou. Jenže ochrana vlastních podnikatelů je pro radnici věc neznámá. Právě naopak, radnice zřízením průtahu Palackého-Novosady mezi vlakovým a autobusovým nádražím vyšla stavbě supermarketu velmi vstříc, protože celý pozemek dopravně přiblížila místním i projíždějícím. Druhá varianta, zprůjezdnění bývalého železničního přejezdu sice nebyla tak nákladná, nebyla však pro investora supermarketu nikterak výhodná, spíše naopak.

A tak ti, pro které bude nový supermarket tím posledním hřebíkem do rakve jejich podnikání by si mohli zajít na radnici poslechnout záznam z jednání městského zastupitelstva, kde by poznali, kdo se o supermarketu výhodný průtah zasazoval. Poznali by stejný hlas, který je vyzýval, aby prodloužili prodejní dobu ve svých prodejnách na náměstí a který si pochvaloval oživení centra města.

(Vl)