Dvůr dnešní městské policie

Další "vhodná" místa k parkování

Nedostatek volných míst k parkování je s nárůstem automobilů všeobecným negativním jevem nejen v Novém Jičíně. Tady si však již někteří řidiči dovedli poradit přímo ve středu města např. tím, že využívají plochu ke svévolnému parkování rovnou na zámeckém nádvoří, kde jsou chránění zvláštní imunitou. Ta spočívá v tom, že zde městský strážník, dle jejich pojetí, nemůže vykonávat svou pravomoc neboť se nejedná o pozemek patřící městu.

Dalším výhodným místem se stalo nádvoří nebo spíše dvůr samotné městské policie. Ne snad pro všechny řidiče a zájemce, ale jen pro jisté vyvolené. Můžete zde nalézt parkující vozy městských úředníků a to nejen ve všední dny, ale i o celých víkendech. Jistě by na tyto výtky radnice reagovala obvyklým způsobem, že je vše v pořádku neboť to tito řidiči mají povolené. Měřítko stejného metru však zde bude pokulhávat i dokonce mezi samotnými pracovníky úřadu. Mezi nimi jsou už bohužel taky rozdíly. Na takovouto možnost totiž nedosáhne jen lecjaký úředník, natož obyčejný občan města.
(MU)