bývalý přednosta okr.úřadu ing.J.Svoboda

Deset let po té

V roce 1993 byla m.j. i na popud jednoho z autorů "Novojičínského samizdatu" (V.Šimíka - předs.privat.komise) provedena kontrola v majetkoprávních záležitostech přednosty Okresního úřadu v Novém Jičíně ing.Josefa Svobody. Jedním ze sporných bodů bylo to, že s jeho vědomím byla okresním bytovým podnikem prodána Čs. spořitelně část budovy novojičínské radnice.

Členy kontrolní komise bylo několik právníků ministerstva vnitra ČR a taktéž poslanec ing. Josef Pavela. Jejich tehdejší kontrolní zpráva se z pohledu dnešní doby jeví jako značně zavádějící, sloužící spíše k zahlazení, než zjištění nepořádků. Jako příklad naprostého právního paradoxu může sloužit právě výrok kontrolní komise v případě nezákonného prodeje části novojičínské radnice.

Komise právních expertů ministerstva vnitra a zákonodárce Pavela tehdy shledala prodej radnice spořitelně v souladu s platným právním řádem a konstatovala, že se nejednalo o prodej, ale navrácení majetku restituentovi, tedy spořitelně. Komise nebyla ochotna vzít na vědomí ani to, že k převodu majetku existovala kupní smlouva s několikamilionovou částkou, což by znamenalo navrácení majetku za kupní cenu. Ať již se komise mýlila, tak závěrečné konstatování o malých prohřešcích postačovalo tehdejšímu vedení ministerstva vnitra v čele s Janem Rumlem a náměstkem Vladimírem Zemanem jako doklad řádné práce přednosty ing.Josefa Svobody a když si k tomu přidal p.poslanec Pavela svůj názor, že se jedná o osobní zájem V.Šimíka o místo přednosty okresního úřadu, bylo rozhodnuto.

V potaz nebylo bráno ani to, že tehdejší starosta města Nového Jičína ing.Gróf označil zprávu kontrolního týmu v dopise ministru Janu Rumlovi za lživou.

Budova radnice je naštěstí po několikaleté soudní peripetii opět v rukou města, p.poslanec Pavela již dávno naštěstí není poslancem a tak zbývá jen doufat, že oni právní experti již na ministerstvu vnitra nevyhotovují lživé kontrolní zprávy. Vladimír Zeman zmizel z politické scény a jen turista Jan Ruml je ještě v Senátu.

(Vl)