Diagnóza

Nebývá až tak často, aby se v celostátním deníku objevil článek o tomto internetovém zpravodaji a už vůbec se nestalo, aby se celé vedení novojičínské radnice k tomuto vyjadřovalo.

Pohrdlivé zesměšňování je reakcí na kritiku a poukazování nepravostí, která zaznívá na zastupitelstvu města a podrobněji se jí věnuje tento "Novojičínský samizdat". Bohužel další důkaz toho, že předvolební sliby byla jen falešná vábnička. Potvrzují to např. slova starosty I.Týleho pro sdělovací prostředky zveřejněné v MF Dnes 21.6.2003, že je mu to ukradené. Místostarosta I.Bárta tyto občany zase nerespektuje a pro dalšího místostarostu T.Vindiše jsou tito lidé tak trochu nemocní i když jejich stránky nečte, jen o nich slyšel.

Hodnocením nejen týkající se internetového zpravodajství, ale i autorů, potažmo jejich zdravotního stavu, jak se ukazuje, co do používání praktik z doby socialismu neudělali naši čelní, demokraticky zvolení představitelé (zvolení z kandidátky ODS) moc velký pokrok. U jednoho z nich se objevil přístup, který soudruzi používali v první fázi, přezíravý nezájem (je mi to ukradené), další pokládá tento samizdat za natolik nízkou úroveň, že ani autory nepovažuje za hodné svých komunálních výšin a další se již dostal na vyšší stupeň, kdy dokonce používá komunisty hojně aplikovanou praktiku diskreditace nepohodlných živlů formou poukázáním na vadný zdravotní stav, rozumějme především duševní. Schází pouze stupeň nejvyšší, kterým byla komunisty taktéž často používaná kriminalizace “opozičníků”. Všechno to mělo za cíl nenápadně znedůvěryhodnit u ostatních obyvatel osoby přicházející s jiným než oficiálním názorem strany a vlády, neboť slovům bláznů a kriminálníků není obecně přikládána velká váha.

Kliknutím na obrázek zobrazíte text článku

Komunistická nadvláda je již minulostí, představitelé jiní, za stranu nikoliv komunistickou, ale občansko-demokratickou, praktiky stejné. To by napovídalo, že nikoliv příslušnost stranická, nýbrž moc je tím, co dokáže z člověka zdánlivě slušného vydolovat na světlo jeho opravdové “já”.

Komentář :
Samozřejmě se počítá s tím, že se případně objeví od představitelů novojičínské radnice vyjádření, že jim novinář vložil do úst i to, co neřekli. Možné to samozřejmě je, jenže právě s tímto novinářem jsou letité zkušenosti, že si takto nepočíná. Kromě toho uběhlo dosti času, aby se od tohoto vyjádření oficiálně distancovali.
Sám sebe většinou člověk posuzuje neobjektivně a tak možná u sebe nepozorujeme, že jsme divní a choří, co však víme jistě, tak nejsme zkorumpovaní a ani zludračení pocitem neomezené moci ….
P.S. Právě jimi nazvaní "nemocní lidé", pomohli onen zločinecký systém demontovat, aby noví demokraté, v našem případě občanští, jej uchopili a mohli se takto svobodně vyjadřovat nebo spíš urážet.

(autoři samizdatu)