Foto : MU

Dům na Zlodějské

Dům na Zlodějské ulici (rozuměj Slovanské) č.12 v Novém Jičíně opět změnil majitele, tentokráte z jedné třetiny. Tento dům byl nejprve považován za státní a před léty zde zřídil přednosta Okresního úřadu ing. Josef Svoboda za státní peníze pro svou blízkou spolupracovníci byt, aby se posléze ukázalo, že dům patří městu Nový Jičín.

Celý případ je názornou ukázkou toho, jaká asi byla evidence nemovitosti Okresního úřadu, když investoval několik set tisíc korun do domu jiného vlastníka, kdy ani při stavebních povoleních se nic vadného nezjistilo. Jak jsme již informovali v SAMIZDATU č.6 a v SAMIZDATU č.7, stali se prodejem od města Nového Jičína majiteli bytů a zároveň spoluvlastnických podílů za podivně nízké ceny p.Machačová (vedoucí kanceláře přednosty ing.Svobody), dále ing.Šrámek (tajemník městského úřadu v Novém Jičíně) a soukromá firma "Bergenie spol. s r.o.". Ta se právě nyní rozhodla svůj třetinový podíl prodat a zřejmě naprosto čirou náhodou ing.Josefu Svobodovi, přednostovi Okresního úřadu v Novém Jičíně.

Celé je to naprosto pochopitelné, neboť Okresní úřady zanedlouho skončí a je třeba se o sebe postarat. Noví majitelé domu na Slovanské č.12 : p.Machačová (sekr.přednosty OÚ), p.Šrámek (tajemník MěÚ) a ing.Svoboda (přednosta OÚ) nám ve spolupráci s vedením města Nový Jičín názorně ukázali, jak na to. Je ovšem otázkou, zdali si takových lze vážit.

(Vl)